نشریه های علمی انتشارات

  

پژوهشهای زراعی ایران    

دکتر پرویز رضوانی مقدم
دکتر حمید رضا خزاعی
۰۵۱۳۸۷۸۷۴۳۰
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی دبیرخانه نشریات علمی نشریه پژوهشهای زراعی ایران صندوق پستی ۱۱۶۳ -۹۱۷۷۵
۰.۰۷۱
۸۰ A

جلد ۱۴ شماره ۴ سال ۱۳۹۵


فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقند (Beta vulgaris) 
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; هادی زرقانی ; علی نوروزیان 539-557
  بازدید: 330
  تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده 
  سعید خانی نژاد ; حمید رضا خزاعی ; جعفر نباتی ; محمد کافی 558-574
  بازدید: 246
  تأثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی‌های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.) 
  سمیرا تندیسه بنا ; علی رضا آستارایی ; حجت امامی 575-586
  بازدید: 245
  بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (Brassica napus) 
  سید جواد عظیم زاده ; مهدی نصیری محلاتی ; علیرضا كوچكی 587-598
  بازدید: 231
  تأثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم 
  حامد نوری زاده ; محمدحسین اهتمام ; احمد ارزانی ; محسن اسماعیل زاده مقدم 599-617
  بازدید: 233
  تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف‌وحشی 
  سیدهاشم موسوی ; سید عطااله سیادت ; خلیل عالمی سعید ; اسکندر زند ; عبدالمهدی بخشنده 618-630
  بازدید: 205
  ارزیابی برخی از شاخص‌های رشد گلرنگ با استفاده از آنالیز رگرسیون 
  فاطمه خطیب ; بنیامین ترابی ; اصغر رحیمی 631-645
  بازدید: 258
  همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم‌آبی و بدون تنش 
  احمد اسماعیلی ; سید سجاد سهرابی ; سیده زهرا حسینی ; رضا نامداریان ; داریوش گودرزی 646-664
  بازدید: 257
  اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) 
  شیوا اکبری ; محمد کافی ; شهرام رضوان بیدختی 665-674
  بازدید: 485
  تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) 
  رضا میرزایی تالارپشتی ; مجید رستمی 675-685
  بازدید: 304
  اثر آبیاری و نیتروژن بر پارامترهای زراعی، عملکرد، کیفیت دانه و کارایی زراعی نیتروژن در آفتابگردان 
  جواد حمزه ئی ; حمید نجفی ; مجید بابایی 686-698
  بازدید: 306
  اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک ‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) در شرایط گلخانه 
  رضا کمائی ; مهدی پارسا ; محسن جهان ; حسین رجائی شریف آبادی ; عباسعلی ناصریان 699-710
  بازدید: 341
  شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst 
  مجتبی میراخوری ; بهرام میرشکاری ; ابراهیم امیری ; فرزاد پاک نژاد ; مهرداد یارنیا 711-722
  بازدید: 242
  اثر محلول‌پاشی روی و اسید‌سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی سویا تحت شرایط کم‌آبی 
  زینب زارعی ; جهانفر دانشیان ; علی خورگامی 723-734
  بازدید: 276
  اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب‌و‌هوایی جیرفت 
  بهاره پارسا مطلق ; پرویز رضوانی مقدم ; رضا قربانی ; ذبیح اله اعظمی ساردویی 735-745
  بازدید: 372
  بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید‌هیومیک در شرایط کم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea mays L.) به روش سطح پاسخ 
  محسن جهان ; محمد بهزاد امیری ; فرانک نوربخش 746-764
  بازدید: 242
  بررسی روند بهبود عملکرد دانه‌ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان 
  معصومه حاجی پور ; علی راحمی کاریزکی ; حسین صبوری ; حسین علی فلاحی 765-774
  بازدید: 183
  تأثیر مصرف کود شیمیایی نیتروژنه و نانو‌کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) 
  سمیه خوش پیک ; رضا صدرآبادی حقیقی ; احمد احمدیان 775-787
  بازدید: 333