نشریه های علمی انتشارات

  

پژوهشهای زراعی ایران    

دکتر پرویز رضوانی مقدم
دکتر حمید رضا خزاعی
۰۵۱۳۸۷۸۷۴۳۰
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی دبیرخانه نشریات علمی نشریه پژوهشهای زراعی ایران صندوق پستی ۱۱۶۳ -۹۱۷۷۵
۰.۰۷۱
۸۰ A

جلد ۱۴ شماره ۳ سال ۱۳۹۵


فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام پنبه تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه‌ای 
  حمید رضا مهرآبادی ; احمد نظامی ; محمد کافی ; محمد رضا رمضانی مقدم 403-414
  بازدید: 248
  تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‎های یولاف از نظر مقادیر آهن و روی در شرایط آبیاری کامل و تنش رطوبتی آخر فصل 
  بهاره محمودی ; صحبت بهرامی نژاد ; رزا فخری 415-426
  بازدید: 155
  همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه گلرنگ بهاره در شرایط تنش رطوبتی 
  پروانه یاری ; امیر حسین کشتکار 427-437
  بازدید: 179
  اثر تاریخ کاشت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نیتروژن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت پاییزه 
  نازنین صف آراء ; محمد رضا مرادی تلاوت ; سید عطاءاله سیادت ; احمد کوچک زاده ; سید هاشم موسوی 438-448
  بازدید: 165
  کاهش اثرات تنش شوری از طریق کاربرد خارجی سالیسیلیک‌اسید بر نیشکر (Saccharum officinarum L.) 
  فاطمه چهارلنگ بدیل ; مهرشاد براری ; محمود شمیلی ; زهرا طهماسبی 449-459
  بازدید: 156
  تأثیر تنش قلیائیت بر روی برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) 
  شایسته بمانی گلنابادی ; بتول مهدوی ; بنیامین ترابی 460-469
  بازدید: 136
  اثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت نخود (Cicer arietinum L.) رقم آزاد 
  غلامرضا دره کی ; غلامرضا زمانی ; محمدحسن سیاری 470-483
  بازدید: 432
  تأثیر محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و شاخص‌های کارایی جذب و مصرف نیتروژن در تاریخ‌های مختلف کاشت 
  سهام دوری ; محمدرضا مرادی تلاوت ; سید عطاالله سیادت ; عبدالمهدی بخشنده 484-493
  بازدید: 117
  اثرات خاک‌ورزی و مدیریت فسفر بر لایه‌بندی فسفر در سیستم تولید ذرت دانه‌ای 
  مجید روزبه 494-502
  بازدید: 93
  تأثیر سیلیکون روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) تحت تنش شوری 
  سیما حسیبی ; حسن فرحبخش ; غلامرضا خواجوپی نژاد 503-513
  بازدید: 219
  اثر مقدار و نحوه کاربرد پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور 
  عزیز الله اردکانی ; محمد آرمین ; اسماعیل فیله کش 514-525
  بازدید: 156
  بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی 
  ویدا ورناصری قند علی ; پرویز رضوانی مقدم ; سرور خرم دل 526-538
  بازدید: 185