نشریه های علمی انتشارات

  

پژوهشهای زراعی ایران    

دکتر پرویز رضوانی مقدم
دکتر حمید رضا خزاعی
۰۵۱۳۸۷۸۷۴۳۰
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی دبیرخانه نشریات علمی نشریه پژوهشهای زراعی ایران صندوق پستی ۱۱۶۳ -۹۱۷۷۵
۰.۰۷۱
۸۰ A

جلد ۱۴ شماره ۲ سال ۱۳۹۵


فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • تأثیر زمان تداخل علف‌های‌هرز و تراکم باقلا بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد باقلا 
  مریم دباغ زاده ; قدرت اله فتحی ; عبدالمهدی بخشنده ; خلیل عالمی سعید 215-225
  بازدید: 244
  تأثیر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L.)، لوبیا‌قرمز (Phaseolus calcaratus L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) بر عملکرد و اجزای‌عملکرد 
  علیرضا کوچکی ; هادی زرقانی ; علی نوروزیان 226-243
  بازدید: 263
  تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز 
  عبدالمهدی بخشنده ; محمد حسین قرینه ; علی رضا ابدالی ; محمد رضا مرادی تلاوت ; محمد رئیس زاده 244-254
  بازدید: 208
  ارزیابی اثرات پیش‌تیمار بذر و نوع بستر کاشت بر خصوصیات نشاء تولیدی ذرت‌‌ شیرین (Zea mays L.) 
  ابوطالب منظری توکلی ; محمد خواجه حسینی ; علی اصغر محمدآبادی 255-265
  بازدید: 105
  ارزیابی روابط هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت در شرایط تنش خشکی 
  علی ماهرخ ; مجید نبی پور ; حبیب الله روشنفكر دزفولی ; رجب چوكان 266-278
  بازدید: 205
  بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های خاک بر شاخص‌های رشدی، صفات مورفوفیزیولوژیک و محتوای پتاسیم توتون رقم بارلی 
  محمود رضا تدین ; زینب رئیسی 279-291
  بازدید: 117
  اثرات تنش خشکی بر مراحل رویشی و زایشی در هیبریدهای جدید ذرت دو منظوره 
  مریم حاجی بابائی ; فرهاد عزیزی 292-303
  بازدید: 119
  بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های مختلف فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی رنگدانه‏‌های فتوسنتزی و قندهای محلول در گلرنگ تحت شرایط کمبود آب 
  سیاوش حشمتی ; مجید امینی دهقی ; علیرضا رضا زاده ; کیوان فتحی امیرخیز 304-317
  بازدید: 232
  ارزیابی صفات کمّی و کیفی ۱۸‌کلون سیب‌زمینی 
  احمد رضا بلندی ; حسن حمیدی 318-328
  بازدید: 108
  مدل‌سازی کینتیکی فرایند کاهندگی غیر‌فتوشیمیایی فتوسنتز در پاسخ به تغییر شرایط نوری در گیاه آرابیدوپسیس از دیدگاه زیست‌شناسی سیستمی 
  سمیه حیدری ; سید حسن مرعشی ; سعید ملک زاده شفارودی ; مصطفی قادری زفره ای 329-342
  بازدید: 92
  تأثیر سایکوسل بر صفات مورفولوژیک، درصد‌‌ ازت و پتاسیم در شرایط تنش خشکی گیاه ریحان 
  عباس رضائی استخروییه ; بهاره بابایی 343-353
  بازدید: 114
  بررسی روابط آلومتریک بین سطح‌برگ و تعدادی از صفات رویشی در ذرت رقم سینگلکراس ۷۰۴ 
  ابراهیم زینلی ; افشین سلطانی ; محمد خادم پیر 354-368
  بازدید: 104
  اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia sophia L.) 
  ابراهیم ایزدی دربندی ; احمد نظامی ; روح الله حسن بیگی ; مریم جانعلی زاده قزوینی 369-379
  بازدید: 75
  بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد 
  قدریه محمودی ; علی قنبری ; مهدی راستگو ; مصطفی قلی زاده ; ایرج طهماسبی 380-391
  بازدید: 151
  تأثیر تیمارهای مختلف دمای انبار بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد دو رقم سیب زمینی 
  امیرهوشنگ جلالی 392-402
  بازدید: 122