نشریه های علمی انتشارات

  

پژوهشهای زراعی ایران    

دکتر پرویز رضوانی مقدم
دکتر حمید رضا خزاعی
۰۵۱۳۸۷۸۷۴۳۰
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی دبیرخانه نشریات علمی نشریه پژوهشهای زراعی ایران صندوق پستی ۱۱۶۳ -۹۱۷۷۵
۰.۰۷۱
۸۰ A

جلد ۱۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۶


فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • تأثیر تنش‌های شوری و خشکی بر رشد و جوانه زنی زیره سیاه (Bunium persicum Boiss) 
  حمیدرضا سعیدی گراغانی ; ابوالفضل رنجبر فردویی ; مجتبی سلیمانی ساردو ; محمدجواد مهدوی 1-7
  بازدید: 217
  تأثیر سولفات‌آهن بر تعداد کپسول در گره برگ کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط مزرعه 
  سید فاضل فاضلی كاخكی ; علی طیبی 8-18
  بازدید: 215
  بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) 
  حمزه اسداللهی ; مهدی راستگو ; ابراهیم ایزدی دربندی ; علی قنبری 19-30
  بازدید: 138
  اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) 
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; فرانک نوربخش ; علیرضا نه بندانی 31-45
  بازدید: 283
  بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی ارقام مختلف گندم تحت شرایط کم‌‌آبیاری در اصفهان 
  حمیدرضا سالمی ; علیرضا توکلی ; داود افیونی 46-60
  بازدید: 227
  اثر مدیریت کود سرک نیتروژن توسط کلروفیل متر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط کم آبیاری 
  سیدعبداله محمدی ; حمیدرضا خزاعی ; احمد نظامی 61-73
  بازدید: 158
  تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس 
  الهه تشکری فرد ; فاطمه تقوی قاسمخیلی ; همت اله پیردشتی ; محمد علی تاجیک قنبری ; محمد علی بهمنیار 74-86
  بازدید: 115
  بررسی برهمکنش اکوتیپ و تاریخ کاشت در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از روش های مختلف پایداری تک متغیره 
  جلال قنبری ; غلامرضا خواجوئی نژاد ; قاسم محمدی نژاد 87-102
  بازدید: 231
  بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و کیفیت علوفه تاج‌خروس زراعی (Amaranthus hypochondriacus L.) تحت اثر برخی پیش‌تیمارهای بذری 
  سمیرا مالکی خضرلو ; مهدی تاجبخش 103-112
  بازدید: 144
  بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Protulaca oleracea L.) 
  حامد جوادی ; پرویز رضوانی مقدم ; محمد جواد ثقه الاسلامی ; غلامرضا موسوی 113-123
  بازدید: 240
  بهبود رشد و عملکرد گندم با استفاده از کلرمکوات کلراید، سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در شرایط تنش رطوبتی 
  ندا وهبی ; یحیی امام ; هادی پیرسته انوشه 124-135
  بازدید: 205
  جذب و کارآیی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله 
  سیداحمدرضا رضوی ; محسن جهان ; مهدی نصیری محلاتی ; کمال حاج محمدنیا قالیباف 136-149
  بازدید: 203
  تأثیر دو گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دانه توده های محلی کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح مختلف تنش خشکی 
  اسماعیل قلی نژاد 150-167
  بازدید: 168
  اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی 
  اسماعیل رضائی چیانه ; سرور خرم دل ; آرزو مولودی ; امیر رحیمی 168-184
  بازدید: 365
  اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر 
  زهرا امین ; سیف اله فلاح ; علی عباسی سوركی 185-203
  بازدید: 224
  محلول‌پاشی کود پتاسیم به‌منظور کاهش اثرات شوری آب آبیاری در سیب‌زمینی 
  حمید ملاحسینی ; امیرهوشنگ جلالی 204-215
  بازدید: 171
  اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و شاخص های فیزیولوژیکی رشد بادام‌زمینی تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی 
  علی سپهری ; حسن شهبازی 216-230
  بازدید: 171