نشریه های علمی انتشارات

  

پژوهشهای زراعی ایران    

دکتر پرویز رضوانی مقدم
دکتر حمید رضا خزاعی
۰۵۱۳۸۷۸۷۴۳۰
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی دبیرخانه نشریات علمی نشریه پژوهشهای زراعی ایران صندوق پستی ۱۱۶۳ -۹۱۷۷۵
۰.۰۷۱
۸۰ A

جلد ۱۴ شماره ۱ سال ۱۳۹۵


فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: ۲- پیش‌بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری 
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی 1-20
  بازدید: 746
  تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) 
  علی کمندی ; احمد نظامی ; محمد کافی ; جعفر نباتی 21-36
  بازدید: 128
  بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد گیاه وسمه (Indigofera tinctoria L.) در شرایط شاهرود 
  علی انصوری ; حسن شهقلی ; حسن مکاریان ; منوچهر قلی پور 37-47
  بازدید: 218
  اثر روش‌های مختلف آبیاری و شیوه‌های کاشت بر بهره‌وری آب و سلامت ارقام تجارتی سیب‌زمینی 
  حمیدرضا سالمی ; احمد سلیمانی پور ; علیرضا توکلی 48-58
  بازدید: 148
  بررسی اثر کود نیتروژن بر میزان جذب و ضریب استهلاک نور در ارقام مختلف گندم 
  فریده صمدیان ; علی سلیمانی 59-72
  بازدید: 120
  اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) 
  عزیزه فرجی مهمانی ; بهروز اسماعیل پور ; فاطمه سفید کن ; سرور خرم دل 73-85
  بازدید: 155
  تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد، صفات کمی و کیفی دو رقم همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط اراک 
  علی سپهری ; تهمینه مهران راد ; افشین کرمی 86-99
  بازدید: 117
  اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین و ذرت‌بچه هیبرید KSC ۴۰۳ 
  هاجر باوی ; محمدرضا مرادی تلاوت ; سید عطاء‌الله سیادت ; احمد کوچک‌زاده 100-108
  بازدید: 128
  اثر کاربرد حاصلخیزکننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor) 
  رضا کمائی ; مهدی پارسا ; محسن جهان 109-119
  بازدید: 173
  بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف ارزن تحت دو رژیم آبیاری 
  ساره مشایخی ; غلامرضا خواجویی نژاد ; قاسم محمدی نژاد 120-132
  بازدید: 158
  بررسی تأثیر سیلیس بر بهبود تحمل به تنش شوری کلرید سدیم در یونجه یک‌ساله (Medicago scutellata L.) 
  مایا عزیزی ; احمد عبدل زاده ; پویان مهربان جوبنی ; حمید رضا صادقی پور 133-143
  بازدید: 117
  بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات فتوسنتزی ارقام کلزا (Brassica napus L.) 
  فرانک طهماسبی ; پیمان حسیبی ; موسی مسکرباشی 144-153
  بازدید: 119
  تأثیر زئولیت و محلول پاشی سلنیوم و سیلسیوم بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک کلزا تحت شرایط تنش شوری 
  احمد بای بوردی 154-170
  بازدید: 145
  بررسی اثر هورمون‌های سیتوکینین و اکسین و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در شرایط شور 
  داوود دوانی ; مجید نبی پور ; حبیب الله روشنفکر دزفولی 171-184
  بازدید: 193
  تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی چای‌کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت 
  راحله افشارمنش ; اصغر رحیمی ; بنیامین ترابی ; عبدالرضا اخگر 185-199
  بازدید: 164
  تأثیر روش‏های مختلف کشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) و میزان نیتروژن بر روند رشدی آن در شرایط تداخل با اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) 
  نصرت اله کریمی آرپناهی ; سید وحید اسلامی ; سهراب محمودی ; محمد حسن سیاری 200-214
  بازدید: 124