نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو احمد نظامی چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان احمد نظامی چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد احمد نظامی چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها احمد نظامی چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 ارزیابی تحمل به یخزدگی سه اکوتیپ زنیان Trachyspermum ammi (Linn). Sprague در شرایط کنترل شده احمد نظامی چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.) احمد نظامی چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد احمد نظامی چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره‌های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) احمد نظامی چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia) احمد نظامی چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراسان احمد نظامی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا احمد نظامی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 تأثیر عملیات خاک‌ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف‌های‌هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود احمد نظامی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی‌های ریشه دو رقم جو(Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل احمد نظامی چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشدیافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره‌گیری از شاخص نشت الکترولیت‌ها احمد نظامی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ۴۳ لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور احمد نظامی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) احمد نظامی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 واکنش عملکرد اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد احمد نظامی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده احمد نظامی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده احمد نظامی چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده احمد نظامی چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) احمد نظامی چکیده
جلد 14 شماره 3 سال 1395 ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام پنبه تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه‌ای احمد نظامی چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia sophia L.) احمد نظامی چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 اثر مدیریت کود سرک نیتروژن توسط کلروفیل متر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط کم آبیاری احمد نظامی چکیده
1 - 24 (24)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد