نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • تعیین مدل مناسب زراعت دیم غلات در استان خراسان شمالی با استفاده از قابلیتهای GIS و RS  PDF    دانلود : 4716
  گل محمد گریوانی 1-12
  بازدید: 441
  اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای سینگل کراس ۵۰۰ در منطقه کرج  PDF    دانلود : 4986
  محمد مهدی نخجوانی مقدم ; الهام فرهادی اسکویی ; سید حسین صدرقاین ; ابراهیم نجفی 13-22
  بازدید: 620
  ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها  PDF    دانلود : 3363
  احمد نظامی ; حمید رضا خزاعی ; فرزاد حسین پناهی ; سید فاضل فاضلی کاخکی 23-30
  بازدید: 380
  مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد  PDF    دانلود : 5828
  عبدالرضا احمدی ; محمد حسن راشد محصل ; حمید رضا خزاعی ; علی قنبری ; رضا قربانی ; سیدکریم موسوی 45-53
  بازدید: 539
  مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری  PDF    دانلود : 4544
  یاسر علی زاده ; علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; فرزین پور امیر 54-63
  بازدید: 594
  اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه  PDF    دانلود : 3908
  محمدبهزاد امیری ; پرویز رضوانی مقدم ; رضا قربانی ; جبار فلاحی ; رضا دیهیم فرد ; فرنوش فلاح پور 64-72
  بازدید: 538
  اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L  PDF    دانلود : 4176
  محسن جهان ; محمد‌بهزاد امیری ; جواد شباهنگ ; ‌محمد‌کاظم تهامی 73-87
  بازدید: 631
  ارزیابی رقابت اندامهای هوایی و زیرزمینی بین دو گیاه کنجد (Sesamume indicum L.) و تاج خروس Amaranthus retroflexus و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد  PDF    دانلود : 3513
  عبدالجلیل یانق ; پرویز رضوانی مقدم ; هادی زرقانی ; مهدی محمدیان 88-96
  بازدید: 468
  تأثیر شیرابه زباله شهری تیمار شده با نمک‌های مختلف بر خصوصیات رویشی، ترکیب شیمیایی گیاه جو و خصوصیات خاک  PDF    دانلود : 3259
  علی رضا آستارایی 97-106
  بازدید: 437
  تأثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو  PDF    دانلود : 10100
  نیر اعظم خوش خلق سیما ; رمضانعلی علی تبار ; مهله اقبالی نژاد ; پریسا بابازاده ; سارا طالع احمد 107-120
  بازدید: 699
  ارزیابی تحمل به یخزدگی سه اکوتیپ زنیان Trachyspermum ammi (Linn). Sprague در شرایط کنترل شده  PDF    دانلود : 3437
  زینت برومند رضازاده ; احمد نظامی ; سمیه نظامی 121-130
  بازدید: 502
  تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L  PDF    دانلود : 4440
  ندا صفدری منفرد ; ایرج اله دادی ; محمدعلی باغستانی ; حمید ایران نژاد ; اسکندر زند 131-140
  بازدید: 507
  واکنش ضد اکسندگی متفاوت چهار ژنوتیپ جو (Hordeum vulgare L.) به کمبود آب  PDF    دانلود : 7564
  زهره امینی ; فواد مرادی ; رحیم حداد 141-151
  بازدید: 472
  ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین  PDF    دانلود : 3602
  ابراهیم ایزدی دربندی ; علی اصغر چیت بند ; عباس عباسیان ; مجید حیدری 152-161
  بازدید: 453
  ارزیابی اثر گوگرد و کود دامی بر خصوصیات رشد گیاه ذرت (سینگل‌کراس ۷۰۴) و اسیدیته خاک  PDF    دانلود : 9446
  حمیدرضا چقازردی ; غلامرضا محمدی ; علی بهشتی آل آقا 162-170
  بازدید: 735
  تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata  PDF    دانلود : 5128
  شیرین قاضیان تفریشی ; امیر آینه بند ; حسین توکلی ; سعید خاوری خراسانی ; محمد جلینی 171-178
  بازدید: 911
  تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه داروئی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)  PDF    دانلود : 4994
  سعیده رحیم زاده ; یوسف سهرابی ; غلامرضا حیدری ; علیرضا عیوضی ; سید محمد طاهر حسینی 179-190
  بازدید: 690
  تغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهری  PDF    دانلود : 8156
  شهرام زارع ; علیرضا سیروس مهر ; احمد قنبری ; سید جلال طباطبایی 191-199
  بازدید: 500
  اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica  PDF    دانلود : 6543
  امیر احمدی آغ تپه ; احمد قنبری ; علیرضا سیروس مهر ; براتعلی سیاه سر ; محمدرضا اصغری پور 200-207
  بازدید: 672