نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا  PDF    دانلود : 4050
  علیرضا کوچکی ; سرور خرم دل ; فرنوش فلاح پور ; فریدون ملتی 533-542
  بازدید: 708
  تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. )  PDF    دانلود : 3435
  محمد خیرخواه ; علیرضا كوچكی ; پرویز رضوانی مقدم ; مهدی نصیری محلاتی 543-550
  بازدید: 578
  اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره‌های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia)  PDF    دانلود : 4025
  جعفر نباتی ; محمد کافی ; احمد نظامی ; پرویز رضوانی مقدم ; علی معصومی ; محمد زارع مهرجردی 551-561
  بازدید: 589
  بررسی اثرات گیاهان پوششی زمستانه و ریزوباکترهای تحریک‌کننده‌ی رشد بر جنبه‌هایی از حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول در یک سیستم ارگانیک تولید ریحان (Ocimum basilicum L.)  PDF    دانلود : 3248
  محسن جهان ; محمدبهزاد امیری ; جواد شباهنگ ; فائزه احمدی ; فرزانه سلیمانی 562-572
  بازدید: 399
  بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص‌های رشد سیب زمینی  PDF    دانلود : 6042
  محمدجواد ارشدی ; حمیدرضا خزاعی ; محمد کافی 573-582
  بازدید: 456
  تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم (Myriophyllum spp.) مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام  PDF    دانلود : 4554
  رباب قهرمان زاده ; سید حسن مرعشی ; سعید ملک زاده شفارودی ; رنه اسمالدرز ; کلمنس ون دی ویل ; فرج اله شهریاری احمدی 583-592
  بازدید: 477
  ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از تجزیه به عامل ها  PDF    دانلود : 6307
  علی اصغری ; یاور درگاهی ; علی رسول زاده ; مریم احمدیان 593-607
  بازدید: 623
  بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر میزان و اجزای روغن گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L.)  PDF    دانلود : 4227
  مجید عزیزی ; هاجر نعمتی ; حسین آرویی 608-617
  بازدید: 479
  تاثیر تلقیح بذر با ریزوبیوم و مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات زراعی سویا در شرایط اردبیل  PDF    دانلود : 6488
  میرناصر سیدی ; رئوف سید شریفی 618-628
  بازدید: 628
  مقایسه پایداری و سازگاری غله جدید تریتی پایرم اولیه با گندم نان ایرانی و تریتیکاله با استفاده از پارامترهای مختلف پایداری در ایران  PDF    دانلود : 6043
  سارا فرخ زاده ; حسین شاهسوند حسنی ; قاسم محمدی نژاد 629-639
  بازدید: 549
  ارزیابی اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کیفی دانه گیاه دارویی سیاهدانه  PDF    دانلود : 6209
  مصطفی حیدری ; حسین جهان تیغی 640-647
  بازدید: 795
  اثر تراکم اردک بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با عملکرد شلتوک سه رقم برنج (Oryza sativa L.)در کشت ارگانیک برنج-اردک  PDF    دانلود : 5090
  محمود محمدی ; همت اله پیردشتی ; قاسم آقاجانی مازندرانی ; سید یوسف موسوی طغانی 648-657
  بازدید: 609
  بررسی امکان استفاده از کود بیولوژیک میکوریزا در تأمین بخشی از فسفر در زراعت نخود (Cicer arietinum L.)  PDF    دانلود : 4622
  عصمت محمدی ; حمیدرضا اصغری ; احمد غلامی 658-665
  بازدید: 585
  تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار اولیه و خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط عرصه طبیعی  PDF    دانلود : 4851
  ریحانه عظیمی ; محمد جنگجو ; حمیدرضا اصغری 666-676
  بازدید: 656
  PDF    دانلود : 5065
  Abstract AbیTract 55-68
  بازدید: 417