نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.)  PDF    دانلود : 3434
  روح اله مرادی ; یاسر علی زاده ; احمد نظامی ; حمیدرضا عشقی زاده 377_389
  بازدید: 676
  بررسی تأثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم  PDF    دانلود : 5744
  علیرضا کوچکی ; جواد شباهنگ ; سرور خرم دل ; ریحانه عظیمی 390 _ 400
  بازدید: 581
  مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی  PDF    دانلود : 4717
  ویدا مختاری ; علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; محسن جهان 401_407
  بازدید: 580
  اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)  PDF    دانلود : 3608
  سید محمد سیدی ; پرویز رضوانی مقدم ; رضا قربانی ; مهدی نصیری محلاتی 408_ 420
  بازدید: 581
  بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum)  PDF    دانلود : 3729
  مهدی محمدیان ; پرویز رضوانی مقدم ; هادی زرقانی ; عبدالجلیل یانق 421 _ 429
  بازدید: 443
  تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia spp.) در شرایط دیم در مراغه  PDF    دانلود : 5117
  جلیل اصغری میدانی ; اسماعیل کریمی 430_436
  بازدید: 426
  واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد  PDF    دانلود : 3081
  علی کمندی ; احمد نظامی ; محمد کافی ; سیدابوالفضل جوادیان 437 _445
  بازدید: 435
  تأثیر عنصر روی بر رشد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه‏ای در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم  PDF    دانلود : 8924
  عزیز کرملاچعب ; محمد حسین قرینه 446_453
  بازدید: 769
  بررسی اثر تاریخ های برداشت بر صفات مرتبط با کیفیت بذور ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت شرایط ارومیه  PDF    دانلود : 6198
  سیده لیلا موسوی مقدم ; مهدی تاجبخش ; علیرضا عیوضی 454_459
  بازدید: 388
  ارزیابی ارقام و توده‌های بومی نخود (Cicer arietinum L.) بر اساس صفات آگرو-فیزیولوژیک در شرایط دیم  PDF    دانلود : 5466
  شهرام چقامیرزا ; كیانوش چقامیرزا ; رضا محمدی 460_472
  بازدید: 542
  تأثیر تغذیه آهن بر عملکرد و صفات زراعی گندم‌های بهاره اصلاح شده ایرانی  PDF    دانلود : 4704
  امیر حسین خوشگفتارمنش ; حمیدرضا عشقی‌زاده ; فرزاد مندنی 472_482
  بازدید: 426
  تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا ( Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف های هرز در شرایط اقلیمی زنجان  PDF    دانلود : 3204
  لیلا منصوری ; خلیل جمشیدی ; مهدی راستگو ; جلال صبا ; حامد منصوری 483_492
  بازدید: 463
  ارزیابی پاسخ ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به دو فصل کاشت پاییزه و بهاره  PDF    دانلود : 8759
  امیرحسین شیرانی راد ; حمید رضا جبّاری ; عباس دهشیری 493_505
  بازدید: 1037
  اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.)  PDF    دانلود : 6892
  محبوبه زاهد ; سراله گالشی ; ناصر لطیفی ; افشین سلطانی ; مهدی كلاته ; رقیه السادات حسینی 506_514
  بازدید: 554
  کارائی شاخص های پایداری برای گزینش ژنوتیپ های متحمل گندم نان به تنش رطوبتی پایان فصل  PDF    دانلود : 5413
  احمد نادری ; منوچهر دستفال ; شیرعلی کوهکن ; حسین فرزادی 515_523
  بازدید: 455
  بررسی اثر فاصله‌ی بین و روی ردیف بر تجمع و توزیع ماده‌ی خشک گیاه باقلا  PDF    دانلود : 6175
  کامبیز پوری ; ابراهیم زینلی ; اسماعیل گلچین 524_531
  بازدید: 571
  Abstract  PDF    دانلود : 5551
  Abstract AbیTract 0
  بازدید: 452