نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris)  PDF    دانلود : 3494
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; یاسر علی زاده ; روح اله مرادی 335-342
  بازدید: 674
  بررسی روند تغییرات عملکرد دانه و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.)، ذرت (Zea mays L.)و برنج (Oryza sativa L.) در طی چند دهه اخیر در ایران  PDF    دانلود : 4154
  سعید صوفی زاده ; اسكندر زند ; رضا دیهیم فرد ; سعیده اسماعیل زاده 343-359
  بازدید: 443
  تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم  PDF    دانلود : 1737
  سارا بخشائی ; پرویز رضوانی مقدم ; مرتضی گلدانی 360-368
  بازدید: 583
  تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Coriandrum sativum L.) و شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L)  PDF    دانلود : 1837
  ریحانه بیگناه ; پرویز رضوانی مقدم ; محسن جهان 369-377
  بازدید: 358
  ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ۴۳ لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور  PDF    دانلود : 1865
  سید فاضل فاضلی کاخکی ; احمد نظامی ; مهدی پارسا ; محمد کافی 378-386
  بازدید: 609
  ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی  PDF    دانلود : 1644
  فرزاد حسین پناهی ; محمد کافی ; مهدی پارسا ; مهدی نصیری محلاتی ; محمد بنایان اول 387-402
  بازدید: 563
  بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی  PDF    دانلود : 3667
  حمید زارع ابیانه ; مریم بیات ورکشی 403-416
  بازدید: 476
  تاثیر تنش رطوبتی بر توزیع و گسترش ریشه و بخش هوایی چهار ژنوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack)  PDF    دانلود : 2613
  حمید رضا خزاعی ; شهرام ریاحی نیا ; حمیدرضا عشقی زاده 417-426
  بازدید: 571
  اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس سیاهدانه L.) (Nigella sativa در شرایط تنش کم آبی  PDF    دانلود : 4357
  اسماعیل رضائی چیانه ; علیرضا پیرزاد 427-437
  بازدید: 1444
  پیش بینی تعداد دانه گندم ((Triticum aestivum L. با توجه به خارج قسمت فتوترمال در گرده افشانی  PDF    دانلود : 3029
  عباس ابهری ; افشین سلطانی ; الهام عزیزی 438-444
  بازدید: 310
  تاثیر محلول‏پاشی کلسیم، پتاسیم و منگنز بر برخی شاخص‏های رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری  PDF    دانلود : 3379
  محمود عطارزاده ; اصغر رحیمی ; بنیامین ترابی ; حسین دشتی 445-453
  بازدید: 670
  تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم  PDF    دانلود : 3567
  فاطمه تقوی قاسمخیلی ; همت اله پیردشتی ; محمدعلی تاجیک قنبری ; محمدعلی بهمنیار 454-462
  بازدید: 392
  مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی برنج در استان مازندران: رقابت علف هرز، عملکرد و اجزای عملکرد  PDF    دانلود : 3583
  افراسیاب علا ; مجید آقاعلیخانی ; بهمن امیری لاریجانی ; سعید صوفی زاده 463-475
  بازدید: 596
  کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)  PDF    دانلود : 6658
  کمال شیردل ; شهلا امانی ; مهرداد یارنیا ; عزیز جوانشیر ; عادل دباغ محمدی نسب 476-483
  بازدید: 772
  تجزیه و تحلیل شاخص‏های رشد دو رقم گیاه عدس با استفاده از مدلسازی رگرسیونی  PDF    دانلود : 3931
  عظیمه باقری ; خسرو عزیزی ; محمد سعید حسنوندی 484-490
  بازدید: 613
  بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف‌های هرز  PDF    دانلود : 304752
  روح اله امینی ; حسین پژگان ; عادل دباغ محمدی نسب 491-501
  بازدید: 464
  تاثیر الگوی کم آبیاری بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دو گونه بالنگو (Lallemantia royleana & iberica) از منطقه مشهد و ارومیه  PDF    دانلود : 3922
  سعیده ملکی فراهانی ; مینا عبدالهی 502-515
  بازدید: 398
  مطالعه پرایمینگ بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات زراعی و کیفی دو رقم کلزای بهاره در همدان  PDF    دانلود : 3460
  علی محققی ; محمدعلی ابوطالبیان 516-525
  بازدید: 488
  بررسی تاریخ کاشت، تراکم بوته و روش برداشت بر رشد و عملکرد ذرت سالادی رقم دانه طلایی (.L Var SC۴۰۳su Zea mays)  PDF    دانلود : 3132
  آتنا رحمانی ; مجید نصراله الحسینی ; سعید خاوری خراسانی 526-534
  بازدید: 398
  چکیده انگلیسی  PDF    دانلود : 2614
  A AbیRact
  بازدید: 369