نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه  PDF    دانلود : 2998
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; مرادی مرادی ; یاسر علی زاده 1-13
  بازدید: 508
  بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)  PDF    دانلود : 2102
  مهدی نصیری محلاتی ; علیرضا کوچکی ; فرزاد مندنی ; شهرام امیرمرادی ; حسن فیضی 14-23
  بازدید: 426
  اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد  PDF    دانلود : 2460
  رضا حیدری پور ; مهدی نصیری محلاتی ; علیرضا کوچکی ; احمد زارع فیض آبادی 24-33
  بازدید: 481
  اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)  PDF    دانلود : 844
  پرویز رضوانی مقدم ; محمدبهزاد امیری ; حمیدرضا احیایی 34-42
  بازدید: 305
  بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائیزه (Brassica napus L.) در شرایط کم آبیاری  PDF    دانلود : 3613
  سارا افشانی ; رضا امیرنیا ; هاشم هادی 43-52
  بازدید: 589
  ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده  PDF    دانلود : 456
  احمد نظامی ; حمید رضا خزاعی ; حمیدرضا مهرآبادی ; مجید دشتی ; فرزین پور امیر ; مسعود احمدی 53-61
  بازدید: 216
  بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون(Pimpinella anisum L.)  PDF    دانلود : 615
  نفیسه کمایستانی ; پرویز رضوانی مقدم ; محسن جهان ; فرهاد رجالی 62-70
  بازدید: 466
  ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی پایان فصل در شرایط آب و هوایی اهواز  PDF    دانلود : 2948
  عبدالرضا سیداحمدی ; عبدالمهدی بخشنده ; محمد حسین قرینه 71-80
  بازدید: 429
  تأثیر عملیات خاک‌ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف‌های‌هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود  PDF    دانلود : 492
  عباس عباسیان ; محمد حسن راشد محصل ; احمد نظامی ; ابراهیم ایزدی دربندی 81-91
  بازدید: 406
  مقایسه صفات فنولوژیک و مورفوفیزیولوژیک شاخساره ارقام قدیمی و جدید جو (Hordeum vulgare L.)  PDF    دانلود : 2470
  نرجس مشفقی ; حمید رضا خزاعی ; محمد کافی 92-100
  بازدید: 320
  ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی‌های ریشه دو رقم جو(Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل  PDF    دانلود : 585
  حمید رضا خزاعی ; احمد نظامی ; بیژن سعادتیان ; امید آرمندپیشه 101-108
  بازدید: 507
  بررسی روابط بین خصوصیات مرتبط با عملکرد دانه و روغن در ژنوتیپ‌‎های گلرنگ بهاره در شرایط عادی و تنش خشکی  PDF    دانلود : 2642
  رضا ملکی نژاد ; محمد مهدی مجیدی 109-119
  بازدید: 367
  تاثیر مقادیر بذر و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رشد یافته در بقایای کلزا  PDF    دانلود : 2615
  افسانه نعمت پور ; سید عبدالرضا کاظمینی ; محمد جعفر بحرانی 120-130
  بازدید: 457
  بررسی میزان پرولین، شاخص کلروفیل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تاثیر تنش خشکی و تیمار کودی  PDF    دانلود : 4142
  سودابه نورزاد ; احمد احمدیان ; محمد مقدم 131-139
  بازدید: 1107
  ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف خاک‌ورزی در بهبود خاک‌های متاثر از شوری در تولید گندم  PDF    دانلود : 1908
  مجید روزبه ; جانب اله نیازی 140-145
  بازدید: 245
  تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج  PDF    دانلود : 3369
  سید غلامرضا موسوی ; ام لیلا محمدی ; رضا برادران ; محمد جواد ثقه الاسلامی ; ابراهیم امیری 146-152
  بازدید: 411
  مقایسه عملکرد گیاهان علوفه‌ای جدید جنس براسیکا با شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی ایلام  PDF    دانلود : 2579
  رضا نصری ; علی کاشانی ; فرزاد پاک نژاد ; سعید وزان ; مهرشاد براری 153-164
  بازدید: 712
  اثر فاصله و وزن غده‌چه بر عملکرد و اجزای عملکرد غده‌های بذری سیب زمینی (Solanum tuberesom L.) رقم ساوالان  PDF    دانلود : 2675
  احمد رضا بلندی ; حسن حمیدی 165-172
  بازدید: 402
  پاسخ صفات زراعی و فیزیولوژیکی گندم پاییزه به تنش محدودیت رطوبتی و مصرف زئولیت  PDF    دانلود : 2685
  محمد میرزاخانی ; زهرا همتی ; نورعلی ساجدی 173-183
  بازدید: 556
  ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره‌ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدان  PDF    دانلود : 614
  زهرا بیک زاده ; فریدون ملتی ; كمال الدین ناصری ; مهدی راستگو 184-192
  بازدید: 436
  بررسی اثر غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد برگ و بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.)  PDF    دانلود : 786
  رضا خراسانی ; پرویز رضوانی مقدم ; فاطمه حسنزاده اول 193-202
  بازدید: 361
  تاثیر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ با مقادیر مختلف سلنیوم توام با محلول پاشی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم  PDF    دانلود : 2335
  نورعلی ساجدی 203-210
  بازدید: 244
  چکیده انگلیسی  PDF    دانلود : 2515
  Abstract AbیTract
  بازدید: 207