نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • تأثیر کاربرد سویه‌های سودوموناس فلورسنت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا  PDF    دانلود : 2277
  رضا نجفی ; جواد وفابخش ; قدیر طاهری ; حمیدرضا ذبیحی 211-217
  بازدید: 437
  شبیه‌سازی رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر رشد و عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum). ۱- تشریح و ارزیابی مدل  PDF    دانلود : 2405
  فرزاد مندنی ; مهدی نصیری محلاتی ; علیرضا کوچکی ; محمد حاجیان شهری 218-231
  بازدید: 268
  بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در الگوهای مختلف کشت توام ردیفی  PDF    دانلود : 940
  پرویز رضوانی مقدم ; حسین کریم پور ; سید محمد سیدی 232-238
  بازدید: 319
  بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.)  PDF    دانلود : 1883
  علیرضا کوچکی ; ویدا مختاری ; سرور خرم دل ; شهربانو طاهرآبادی 239-247
  بازدید: 261
  بررسی تأثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی بابونه Matricaria recutita)) رقم پرسو در شرایط آب و هوایی شوشتر  PDF    دانلود : 2285
  روزبه فرهودی ; اسفندیار فاتح ; افراسیاب راهنما قهفرخی 248-255
  بازدید: 335
  نقشه‌یابی QTL‌های کنترل‌کننده صفات فنولوژیک جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی  PDF    دانلود : 2275
  براتعلی فاخری ; لیلا مهراوران 256-268
  بازدید: 186
  ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشدیافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره‌گیری از شاخص نشت الکترولیت‌ها  PDF    دانلود : 686
  طیبه خیرخواه ; احمد نظامی ; محمد کافی ; قربانعلی اسدی 269-277
  بازدید: 366
  تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام  PDF    دانلود : 672
  بهمن جعفرنیا ; احمد زارع فیض آبادی ; رضا قربانی ; پرویز رضوانی مقدم ; علیرضا قائمی 278-286
  بازدید: 391
  اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود  PDF    دانلود : 456
  زهرا سلیمانپور نقیبی ; ابراهیم ایزدی دربندی ; مهدی راستگو ; مهدی پارسا ; احمد اصغرزاده 287-297
  بازدید: 343
  مطالعه برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب  PDF    دانلود : 713
  مجید دشتی ; محمد کافی ; حسین توکلی ; محمد میرزا 298-307
  بازدید: 346
  مقایسه خصوصیات مورفولوژیک ریشه ارقام و لاین‌های جو (Hordeum vulgare) در مرحله گیاهچه‌ای، با استفاده از کاغذ صافی و اتاقک ژل  PDF    دانلود : 2370
  زهرا امینی ; حمیدرضا خزاعی ; محمد کافی ; مسعود قدسی 308-315
  بازدید: 294
  بررسی اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط آب و هوایی رفسنجان  PDF    دانلود : 1471
  فاطمه خطیب ; بنیامین ترابی ; اصغر رحیمی 316-327
  بازدید: 259
  تعیین ضرایب ژنتیکی برخی ارقام ذرت در ایران برای کاربرد در مدل‌های شبیه‌سازی گیاه زراعی  PDF    دانلود : 2358
  سجاد رحیمی مقدم ; رضا دیهیم فرد ; سعید صوفی زاده ; جعفر کامبوزیا ; فرهاد نظریان فیروزآبادی ; حامد عینی نرگسه 328-339
  بازدید: 358
  ارزیابی تغییرات تنوع زیستی محصولات زراعی استان کرمانشاه طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰  PDF    دانلود : 1475
  شهلا اله یاری ; سعید جلالی هنرمند ; فرزاد مندنی ; محمود خرمی وفا 340-348
  بازدید: 365
  ارزیابی اثر تنش شوری بر فلئورسانس کلروفیل دو رقم چغندرقند (Beta vulgaris L.) در کاربرد برگی سالیسیلات 
  مریم محمدی چراغ آبادی ; حبیب اله روشنفکر ; پیمان حسیبی ; موسی مسکرباشی 349-357
  بازدید: 417
  اثر تراکم کاشت، مقدار و تقسیط کود نیتروژن برخصوصیات کیفی و کارایی استفاده از نیتروژن گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در رقابت با علف‌های‌هرز  PDF    دانلود : 1386
  موسی فولادوند ; علیرضا یدوی 358-368
  بازدید: 381
  مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی  PDF    دانلود : 1543
  مینا آقابابادستجردی ; مجید امینی دهقی ; محمدرضا چایی چی ; زینب بساق زاده 369-377
  بازدید: 463
  اثر کاربرد تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط آب و هوایی کرمان  PDF    دانلود : 1323
  معصومه کوثری فر ; غلامرضا خواجوئی‌نژاد ; علی اکبر مقصودی مود ; جلال قنبری 378-390
  بازدید: 436
  اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد ماشک‌گل خوشه‌ای  PDF    دانلود : 688
  رضا کمائی ; مهدی پارسا ; محسن جهان 391-398
  بازدید: 569
  تأثیر تنش شوری و تغذیه برگی با نانو اکسید روی بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی جو (Hordeum vulgare L.)  PDF    دانلود : 1742
  رئوف سید شریفی ; حسین کمری ; قاسم نجفی 399-410
  بازدید: 464
  بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (.Trigonella foenum - graecum L)  PDF    دانلود : 1812
  حسن فرهادی ; مجید عزیزی ; سید حسین نعمتی 411-419
  بازدید: 430
  شناسایی و کمی‌سازی اثرات علت و معلولی در رابطه‌ی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار و ذرت با استفاده از رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاری  PDF    دانلود : 979
  محسن جهان ; مهدی نصیری محلاتی 420-433
  بازدید: 195
  Abstract  PDF    دانلود : 2167
  Abstract AbیTract
  بازدید: 173