نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • ارزیابی اثر دوگونه‌ میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک  PDF    دانلود : 641
  پرویز رضوانی مقدم ; محمد بهزاد امیری ; علی نوروزیان ; حمیدرضا احیایی 435-447
  بازدید: 759
  تأثیر همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری در شرایط مشهد  PDF    دانلود : 1681
  علیرضا کوچکی ; سارا بخشائی ; سرور خرم دل ; ویدا مختاری ; شهربانو طاهرآبادی 448-460
  بازدید: 710
  عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب پنج رقم سورگوم (Sorghum bicolor) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری در کرمان  PDF    دانلود : 1689
  حمید وحیدی ; غلامرضا خواجویی نژاد ; عباس رضائی استخروئیه 461-470
  بازدید: 525
  تأثیر قارچ میکوریزا (Glomus spp.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticumaestivum) تحت تأثیر کیفیت آب  PDF    دانلود : 2090
  سمانه حبیبی ; موسی مسکر باشی ; معصومه فرزانه 471-484
  بازدید: 691
  اثر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و تراکم بر شاخص‌های رشدی و عملکرد موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)  PDF    دانلود : 1158
  علی سپهری ; مریم صمدی 485-495
  بازدید: 523
  بررسی تنوع گونه‌ای، ساختاری و کارکردی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa)  PDF    دانلود : 504
  سید یوسف موسوی طغانی ; پرویز رضوانی مقدم ; مهدی نصیری محلاتی ; محمدرضا دماوندیان 496-512
  بازدید: 570
  بررسی خصوصیات کمی وکیفی دو توده شبدرایرانی (Trifolium sp.) در تلقیح با باکتری‌های ریزوبیوم و سودوموناس  PDF    دانلود : 1847
  رضا اعظمی ; محمد رضا اردکانی ; مسعود گماریان 513-523
  بازدید: 421
  ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از شاخص‌های انتخاب  PDF    دانلود : 1807
  ماندانا محسنی ; سیدمحمدمهدی مرتضویان ; حسینعلی رامشینی ; بهروز فوقی 524-542
  بازدید: 509
  مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از مدل هیدروترمال تایم توسعه‌یافته بر مبنای توزیع ویبول  PDF    دانلود : 1620
  حامد اکبری ; ابوالفضل درخشان ; بهنام کامکار ; سید علی محمد مدرس ثانوی 543-552
  بازدید: 572
  ارزیابی تأثیر تناوب و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) و شاخص‌های کارآیی نیتروژن  PDF    دانلود : 1719
  رضا نصری ; علی کاشانی ; فرزاد پاک نژاد ; سعید وزان ; مهرشاد براری 553-569
  بازدید: 656
  بررسی اثر فواصل کاشت و روش برداشت بر صفات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)  PDF    دانلود : 1941
  هادی خزاعی ; احمد زارع فیض آبادی 570-582
  بازدید: 423
  ارزیابی تحمل به خشکی چهار رقم کلزا (.Brassica napus L) براساس خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی  PDF    دانلود : 1812
  احد جمشیدی زیناب ; طاهره حسنلو ; امیر محمد ناجی 583-597
  بازدید: 474
  اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی)  PDF    دانلود : 2427
  داود امیدی نسب ; محمدحسین قرینه ; عبدالمهدی بخشنده ; مهران شرفی زاده ; علیرضا شافعی نیا ; عزیزه سقلی 598-610
  بازدید: 504
  ارزیابی جوانه‌زنی و قدرت بذر سویا (Glycine max (L.) Merr.) حاصل از ارقام و تاریخ‌کاشت‌های مختلف در گرگان  PDF    دانلود : 1905
  مرتضی گرزین ; فرشید قادری فر ; ابراهیم زینلی ; سید اسماعیل رضوی 611-622
  بازدید: 588
  اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف‌هرز شنبلیله (Trigonella foenum-greacum L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.)  PDF    دانلود : 1385
  فهیمه مردانی ; حمیدرضا بلوچی ; علیرضا یدوی ; امین صالحی 623-636
  بازدید: 587
  بررسی اثرات روش‌های کم آبیاری بر صفات کمی و کیفی سیب‌زمینی  PDF    دانلود : 1578
  خسرو پرویزی ; علی قدمی فیروز آبادی 637-650
  بازدید: 557