فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین و ذرت‌بچه هیبرید KSC 403

هاجر باوی; محمدرضا مرادی تلاوت; سید عطاء‌الله سیادت; احمد کوچک‌زاده

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف ارزن تحت دو رژیم آبیاری

ساره مشایخی; غلامرضا خواجویی نژاد; قاسم محمدی نژاد

بررسی تأثیر سیلیس بر بهبود تحمل به تنش شوری کلرید سدیم در یونجه یک‌ساله (Medicago scutellata L.)

مایا عزیزی; احمد عبدل زاده; پویان مهربان جوبنی; حمید رضا صادقی پور

تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی چای‌کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت

راحله افشارمنش; اصغر رحیمی; بنیامین ترابی; عبدالرضا اخگر