نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: ۲- پیش‌بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری  PDF    دانلود : 1218
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی 1-20
  بازدید: 1785
  تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)  PDF    دانلود : 370
  علی کمندی ; احمد نظامی ; محمد کافی ; جعفر نباتی 21-36
  بازدید: 232
  بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد گیاه وسمه (Indigofera tinctoria L.) در شرایط شاهرود  PDF    دانلود : 365
  علی انصوری ; حسن شهقلی ; حسن مکاریان ; منوچهر قلی پور 37-47
  بازدید: 440
  اثر روش‌های مختلف آبیاری و شیوه‌های کاشت بر بهره‌وری آب و سلامت ارقام تجارتی سیب‌زمینی  PDF    دانلود : 294
  حمیدرضا سالمی ; احمد سلیمانی پور ; علیرضا توکلی 48-58
  بازدید: 251
  بررسی اثر کود نیتروژن بر میزان جذب و ضریب استهلاک نور در ارقام مختلف گندم  PDF    دانلود : 247
  فریده صمدیان ; علی سلیمانی 59-72
  بازدید: 230
  اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.)  PDF    دانلود : 392
  عزیزه فرجی مهمانی ; بهروز اسماعیل پور ; فاطمه سفید کن ; سرور خرم دل 73-85
  بازدید: 334
  تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد، صفات کمی و کیفی دو رقم همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط اراک  PDF    دانلود : 312
  علی سپهری ; تهمینه مهران راد ; افشین کرمی 86-99
  بازدید: 243
  اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین و ذرت‌بچه هیبرید KSC ۴۰۳  PDF    دانلود : 327
  هاجر باوی ; محمدرضا مرادی تلاوت ; سید عطاء‌الله سیادت ; احمد کوچک‌زاده 100-108
  بازدید: 242
  اثر کاربرد حاصلخیزکننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor)  PDF    دانلود : 243
  رضا کمائی ; مهدی پارسا ; محسن جهان 109-119
  بازدید: 265
  بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف ارزن تحت دو رژیم آبیاری  PDF    دانلود : 704
  ساره مشایخی ; غلامرضا خواجویی نژاد ; قاسم محمدی نژاد 120-132
  بازدید: 257
  بررسی تأثیر سیلیس بر بهبود تحمل به تنش شوری کلرید سدیم در یونجه یک‌ساله (Medicago scutellata L.)  PDF    دانلود : 324
  مایا عزیزی ; احمد عبدل زاده ; پویان مهربان جوبنی ; حمید رضا صادقی پور 133-143
  بازدید: 304
  بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات فتوسنتزی ارقام کلزا (Brassica napus L.)  PDF    دانلود : 298
  فرانک طهماسبی ; پیمان حسیبی ; موسی مسکرباشی 144-153
  بازدید: 270
  تأثیر زئولیت و محلول پاشی سلنیوم و سیلسیوم بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک کلزا تحت شرایط تنش شوری  PDF    دانلود : 694
  احمد بای بوردی 154-170
  بازدید: 363
  بررسی اثر هورمون‌های سیتوکینین و اکسین و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در شرایط شور  PDF    دانلود : 272
  داوود دوانی ; مجید نبی پور ; حبیب الله روشنفکر دزفولی 171-184
  بازدید: 361
  تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی چای‌کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت  PDF    دانلود : 342
  راحله افشارمنش ; اصغر رحیمی ; بنیامین ترابی ; عبدالرضا اخگر 185-199
  بازدید: 292
  تأثیر روش‏های مختلف کشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) و میزان نیتروژن بر روند رشدی آن در شرایط تداخل با اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus)  PDF    دانلود : 708
  نصرت اله کریمی آرپناهی ; سید وحید اسلامی ; سهراب محمودی ; محمد حسن سیاری 200-214
  بازدید: 235