نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • تأثیر زمان تداخل علف‌های‌هرز و تراکم باقلا بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد باقلا  PDF    دانلود : 315
  مریم دباغ زاده ; قدرت اله فتحی ; عبدالمهدی بخشنده ; خلیل عالمی سعید 215-225
  بازدید: 359
  تأثیر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L.)، لوبیا‌قرمز (Phaseolus calcaratus L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) بر عملکرد و اجزای‌عملکرد  PDF    دانلود : 371
  علیرضا کوچکی ; هادی زرقانی ; علی نوروزیان 226-243
  بازدید: 405
  تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز  PDF    دانلود : 245
  عبدالمهدی بخشنده ; محمد حسین قرینه ; علی رضا ابدالی ; محمد رضا مرادی تلاوت ; محمد رئیس زاده 244-254
  بازدید: 330
  ارزیابی اثرات پیش‌تیمار بذر و نوع بستر کاشت بر خصوصیات نشاء تولیدی ذرت‌‌ شیرین (Zea mays L.)  PDF    دانلود : 186
  ابوطالب منظری توکلی ; محمد خواجه حسینی ; علی اصغر محمدآبادی 255-265
  بازدید: 162
  ارزیابی روابط هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت در شرایط تنش خشکی  PDF    دانلود : 298
  علی ماهرخ ; مجید نبی پور ; حبیب الله روشنفكر دزفولی ; رجب چوكان 266-278
  بازدید: 305
  بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های خاک بر شاخص‌های رشدی، صفات مورفوفیزیولوژیک و محتوای پتاسیم توتون رقم بارلی  PDF    دانلود : 177
  محمود رضا تدین ; زینب رئیسی 279-291
  بازدید: 221
  اثرات تنش خشکی بر مراحل رویشی و زایشی در هیبریدهای جدید ذرت دو منظوره  PDF    دانلود : 304
  مریم حاجی بابائی ; فرهاد عزیزی 292-303
  بازدید: 215
  بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های مختلف فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی رنگدانه‏‌های فتوسنتزی و قندهای محلول در گلرنگ تحت شرایط کمبود آب  PDF    دانلود : 270
  سیاوش حشمتی ; مجید امینی دهقی ; علیرضا رضا زاده ; کیوان فتحی امیرخیز 304-317
  بازدید: 371
  ارزیابی صفات کمّی و کیفی ۱۸‌کلون سیب‌زمینی  PDF    دانلود : 187
  احمد رضا بلندی ; حسن حمیدی 318-328
  بازدید: 147
  مدل‌سازی کینتیکی فرایند کاهندگی غیر‌فتوشیمیایی فتوسنتز در پاسخ به تغییر شرایط نوری در گیاه آرابیدوپسیس از دیدگاه زیست‌شناسی سیستمی  PDF    دانلود : 267
  سمیه حیدری ; سید حسن مرعشی ; سعید ملک زاده شفارودی ; مصطفی قادری زفره ای 329-342
  بازدید: 151
  تأثیر سایکوسل بر صفات مورفولوژیک، درصد‌‌ ازت و پتاسیم در شرایط تنش خشکی گیاه ریحان  PDF    دانلود : 204
  عباس رضائی استخروییه ; بهاره بابایی 343-353
  بازدید: 218
  بررسی روابط آلومتریک بین سطح‌برگ و تعدادی از صفات رویشی در ذرت رقم سینگلکراس ۷۰۴  PDF    دانلود : 191
  ابراهیم زینلی ; افشین سلطانی ; محمد خادم پیر 354-368
  بازدید: 154
  اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia sophia L.)  PDF    دانلود : 273
  ابراهیم ایزدی دربندی ; احمد نظامی ; روح الله حسن بیگی ; مریم جانعلی زاده قزوینی 369-379
  بازدید: 169
  بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد  PDF    دانلود : 213
  قدریه محمودی ; علی قنبری ; مهدی راستگو ; مصطفی قلی زاده ; ایرج طهماسبی 380-391
  بازدید: 295
  تأثیر تیمارهای مختلف دمای انبار بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد دو رقم سیب زمینی  PDF    دانلود : 203
  امیرهوشنگ جلالی 392-402
  بازدید: 199