نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • تأثیر تنش‌های شوری و خشکی بر رشد و جوانه زنی زیره سیاه (Bunium persicum Boiss)  PDF    دانلود : 36
  حمیدرضا سعیدی گراغانی ; ابوالفضل رنجبر فردویی ; مجتبی سلیمانی ساردو ; محمدجواد مهدوی 1-7
  بازدید: 131
  تأثیر سولفات‌آهن بر تعداد کپسول در گره برگ کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط مزرعه  PDF    دانلود : 21
  سید فاضل فاضلی كاخكی ; علی طیبی 8-18
  بازدید: 177
  بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.)  PDF    دانلود : 20
  حمزه اسداللهی ; مهدی راستگو ; ابراهیم ایزدی دربندی ; علی قنبری 19-30
  بازدید: 100
  اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)  PDF    دانلود : 31
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; فرانک نوربخش ; علیرضا نه بندانی 31-45
  بازدید: 241
  بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی ارقام مختلف گندم تحت شرایط کم‌‌آبیاری در اصفهان  PDF    دانلود : 22
  حمیدرضا سالمی ; علیرضا توکلی ; داود افیونی 46-60
  بازدید: 181
  اثر مدیریت کود سرک نیتروژن توسط کلروفیل متر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط کم آبیاری  PDF    دانلود : 23
  سیدعبداله محمدی ; حمیدرضا خزاعی ; احمد نظامی 61-73
  بازدید: 117
  تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس  PDF    دانلود : 13
  الهه تشکری فرد ; فاطمه تقوی قاسمخیلی ; همت اله پیردشتی ; محمد علی تاجیک قنبری ; محمد علی بهمنیار 74-86
  بازدید: 97
  بررسی برهمکنش اکوتیپ و تاریخ کاشت در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از روش های مختلف پایداری تک متغیره  PDF    دانلود : 23
  جلال قنبری ; غلامرضا خواجوئی نژاد ; قاسم محمدی نژاد 87-102
  بازدید: 197
  بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و کیفیت علوفه تاج‌خروس زراعی (Amaranthus hypochondriacus L.) تحت اثر برخی پیش‌تیمارهای بذری  PDF    دانلود : 20
  سمیرا مالکی خضرلو ; مهدی تاجبخش 103-112
  بازدید: 114
  بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Protulaca oleracea L.)  PDF    دانلود : 20
  حامد جوادی ; پرویز رضوانی مقدم ; محمد جواد ثقه الاسلامی ; غلامرضا موسوی 113-123
  بازدید: 198
  بهبود رشد و عملکرد گندم با استفاده از کلرمکوات کلراید، سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در شرایط تنش رطوبتی  PDF    دانلود : 20
  ندا وهبی ; یحیی امام ; هادی پیرسته انوشه 124-135
  بازدید: 163
  جذب و کارآیی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله  PDF    دانلود : 22
  سیداحمدرضا رضوی ; محسن جهان ; مهدی نصیری محلاتی ; کمال حاج محمدنیا قالیباف 136-149
  بازدید: 146
  تأثیر دو گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دانه توده های محلی کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح مختلف تنش خشکی  PDF    دانلود : 20
  اسماعیل قلی نژاد 150-167
  بازدید: 138
  اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی  PDF    دانلود : 30
  اسماعیل رضائی چیانه ; سرور خرم دل ; آرزو مولودی ; امیر رحیمی 168-184
  بازدید: 306
  اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر  PDF    دانلود : 17
  زهرا امین ; سیف اله فلاح ; علی عباسی سوركی 185-203
  بازدید: 186
  محلول‌پاشی کود پتاسیم به‌منظور کاهش اثرات شوری آب آبیاری در سیب‌زمینی  PDF    دانلود : 15
  حمید ملاحسینی ; امیرهوشنگ جلالی 204-215
  بازدید: 121
  اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و شاخص های فیزیولوژیکی رشد بادام‌زمینی تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی  PDF    دانلود : 38
  علی سپهری ; حسن شهبازی 216-230
  بازدید: 126