فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

تأثیر تنش‌های شوری و خشکی بر رشد و جوانه زنی زیره سیاه (Bunium persicum Boiss)

حمیدرضا سعیدی گراغانی; ابوالفضل رنجبر فردویی; مجتبی سلیمانی ساردو; محمدجواد مهدوی

اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; فرانک نوربخش; علیرضا نه بندانی

تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس

الهه تشکری فرد; فاطمه تقوی قاسمخیلی; همت اله پیردشتی; محمد علی تاجیک قنبری; محمد علی بهمنیار

بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Protulaca oleracea L.)

حامد جوادی; پرویز رضوانی مقدم; محمد جواد ثقه الاسلامی; غلامرضا موسوی