نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • اثر تاریخ و آرایش کاشت و نیتروژن بر ماده مؤثره برگ و گل، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه 
  محمدرضا سبحانی ; داریوش مظاهری ; مجید مجیدیان
  بازدید: 133
  بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم با استفاده از نیتروژن-۱۵ 
  ولی فیضی اصل ; امیر فتوت ; علیرضا آستارایی ; امیر لکزیان ; میر احمد موسوی شلمانی
  بازدید: 139
  اثرمحلول پاشی متانول بر ویژگی های کمی، هدایت روزنه ای و میزان پرولین سویا (Glycine max L.) تحت تنش خشکی 
  جابر عیسی زاده پنجعلی خرابسی ; محمد گلوی ; محمود رمرودی
  بازدید: 77
  اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شِبه میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) 
  محمد جواد ارشدی ; مهدی پارسا ; امیر لکزیان ; محمد کافی
  بازدید: 48
  ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تاثیر کاربرد مولیبدن 
  فاطمه احمدی دانا ; محمدنبی غیبی ; محمدرضا اردکانی ; فرزاد ‍‍پاکنژاد
  بازدید: 49
  تاثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندم 
  بهزاد ظفری قلعه رودخانی ; افشین سلطانی ; ابراهیم زینلی ; بهنام کامکار ; محمد فیروزفرد
  بازدید: 231
  بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزه 
  علیرضا کوچکی ; فرانک نوربخش ; مصطفی چشمی
  بازدید: 101
  بررسی دو ساله تاثیر کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ 
  سید مرتضی عظیم زاده
  بازدید: 38
  بررسی اثر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا 
  شیوا قلعه نویی ; علیرضا کوچکی ; محمدتقی ناصری پوریزدی ; محسن جهان
  بازدید: 42
  تأثیر کود دامی بر عملکرد علوفه، جذب و مصرف عناصر غذایی در کشت مخلوط جو و شنبلیله 
  سارا قنبری ; محمدرضا مرادی تلاوت ; سید عطاء‌الله سیادت
  بازدید: 59
  فلورسانس کلروفیل به عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ زدگی در چغندر قند پاییزه (Beta vulgaris) 
  احمد نظامی ; حمید رضا خزاعی ; مجید دشتی ; احسان عیشی رضایی ; امیر حسین سعید نژاد
  بازدید: 47
  تاثیر انواع روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در راستای نیل به کشاورزی پایدار 
  محمد رضا سلامی ; پرویز رضوانی مقدم ; حمید رضا شریفی ; علیرضا قائمی ; مهدی نصیری محلاتی
  بازدید: 78
  ارزیابی تأثیر پیش تیمار بذر با پراکسید هیدروژن بر خصوصیات آناتومیکی و فیزیولوژیکی گندم در شرایط دیم 
  طیبه جعفریان ; محمد جواد زارع
  بازدید: 61
  بررسی تاثیر جهت خطوط کشت، کود زیستی نیتروکسین و مواد سوپرجاذب 
  الهام لطیفی نیا ; ناصر اکبری ; فرهاد نظریان فیروزآبادی ; سعید حیدری
  بازدید: 57
  تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر توان رقابت یولاف وحشی (.Avena ludoviciana L) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم پاییزه (.Triticum asetivum L) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه 
  اشکان جلیلیان ; فرزاد مندنی ; علیرضا باقری ; محمود خرمی وفا
  بازدید: 331
  اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای آن و صفات بیوشیمیایی ژنوتیپ های سورگوم دانه ای 
  علی آذری نصرآباد ; سید محسن موسوی نیک ; محمد گلوی ; سید علیرضا بهشتی ; علیرضا سیروس مهر
  بازدید: 66
  ارزیابی اثر ترکیب‌های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط ارزن معمولی(Panicum miliaceum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) 
  اسدالله خاکی نجف آبادی ; محسن جهان ; علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی
  بازدید: 62
  تأثیر سطوح مختلف نیتروژن،کودهای زیستی و نانو نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن سویا در منطقه داراب (استان فارس) 
  سمیه شعبانی ; محسن موحدی دهنوی
  بازدید: 71