نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه زنی ریزغده های سیب زمینی (Solanum tuberosum) 
  بیژن سعادتیان ; محمد کافی ; محمد بنایان اول ; جعفر نباتی
  بازدید: 51
  بهینه سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت (Zea mays L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی 
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; سرور خرم دل ; سحر مرید احمدی
  بازدید: 48
  تاثیر سطوح مختلف کود دامی ، نیتروژن و فسفر بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد عصاره گیاه شاهدانه 
  سمانه لاله ; مجید جامی الاحمدی ; سهیل پارسا
  بازدید: 47
  بررسی شاخص‏های رشد سیب‏زمینی (Solanum tubersum) تحت تاثیر تراکم و زمان سبز شدن علف هرز تاج‏خروس (Amaranthus retroflexus) 
  مجتبی اسدی ; علیرضا یدوی ; محمد عظیمی گندمانی
  بازدید: 42
  ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی درژنوتیپ های مختلف تریتیکاله 
  سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی ; سیف الله انصاری ; احمد ارزانی ; پوراندخت گلکار
  بازدید: 39
  تاثیر کود نیتروژنه و تراکم بوته بر روند تغییرات شاخص های فیزیولوژیک رشد شنبلیله در استان گیلان 
  لیلا بذرکار خطیبانی ; براتعلی فاخری (سیاه سر)
  بازدید: 44
  بررسی تاثیر سلنیوم و روش های مصرف کود سرک اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی گندم در شرایط دیم 
  محمد کونانی ; نورعلی ساجدی ; محمد رضا سبحانی
  بازدید: 27
  بررسی اثر پرایمینگ بذر، نشاءکاری و کود بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه بذری (Citrullus lanatus) 
  مسعود زرندی ; محمد خواجه حسینی ; علی اصغر محمد ابادی
  بازدید: 31
  بررسی مدیریت تغذیه ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد 
  پرویز رضوانی مقدم ; قربانعلی اسدی ; مهسا اقحوانی شجری ; فاطمه رنجبر ; روشنک شهریاری
  بازدید: 48
  بررسی اثر سطوح مختلف شوری و پیش‌تیمار با برخی تنظیم کننده‌های رشد بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط کنترل شده 
  حسین صفری ; شهاب مداح حسینی ; آرمان آذری ; محمد حشمتی رفسنجانی
  بازدید: 49
  روند توسعه سطح برگ، تجمع ماده خشک و پرشدن دانه باقلا تحت تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر 
  صفورا جافرنوده ; ابراهیم زینلی ; افشین سلطانی ; فاطمه شیخ
  بازدید: 42
  بررسی اثر تاریخ کاشت در کاهش دوره رشد ارقام گلرنگ بهاره در اقلیم سرد و نیمه‌خشک تبریز 
  بهمن پاسبان اسلام
  بازدید: 34
  بررسی تاریخ کاشت و مصرف کود نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) 
  روزبه فرهودی ; زهرا خدارحم پور
  بازدید: 41
  تاثیر کودهای زیستی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و جذب برخی عناصر غذایی در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intibus) در واکنش به تنش خشکی 
  محمود رمرودی ; نوید رضایی نیا ; محمد گلوی ; محمد فروزنده
  بازدید: 53
  اثر نیتروژن بر کارایی مصرف تشعشع و شاخص‏های رشد ارقام مختلف ذرت(Zea mays L.) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه 
  منصور احمدی ; فرزاد مندنی ; محمود خرمي وفا ; غلامرضا محمدی ; علی شیرخانی
  بازدید: 27
  اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی و شاخص های رشدی دو رقم عدس دیم 
  محمد بنایان ; فاطمه یعقوبی ; زهرا رشیدی ; سیاوش برده جی
  بازدید: 32
  تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های مختلف کلزای پاییزه (Brassica napus L.) 
  رضا خانی ; امیر رضا صادقی بختوری ; بهمن پاسبان اسلام ; وحید سرابی
  بازدید: 32
  تاثیر دگرآسیبی بقایای گندم و جو بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis L.) 
  ملیحه شاه بیکی ; حسن مکاریان ; حمید عباس دخت
  بازدید: 18