نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • تغییرات نسبت کربن به نیتروژن خاک و پاسخ رشدی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در واکنش به سطوح مختلف کود دامی، نیتروژن و فسفر 
  سمانه لاله ; مجید جامی الاحمدی ; سهیل پارسا
  بازدید: 7
  تاثیر محلول پاشی کود روی بر عملکرد و مقدار روی دانه برنج رقم سازندگی 
  احمد رمضانی ; محمود صلحی ; مصلح الدین رضایی
  بازدید: 4
  حداکثرکارائی فتوسیستمII به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی در اکوتیپ‌های چاودار چندساله (Secale montanum) 
  احمد نظامی ; سعید خانی نژاد ; محمود رضا بهرامی ; حمیدرضا احیایی ; زینب رحیمی
  بازدید: 5
  بررسی شاخص‌های رشد و مراحل فنولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) با کاربرد منابع تغذیه‌ای زیستی و شیمیایی 
  محمدجواد مصطفوی ; مهدی نصیری محلاتی ; علیرضا کوچکی
  بازدید: 5
  بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی وسمه (Indigofera tinctoria L.) تحت سطوح مختلف آب آبیاری در منطقه بم 
  نادر مدافع بهزادی ; پرویز رضوانی مقدم ; محسن جهان
  بازدید: 3
  ارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات مهم زراعی و مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط مزرعه ای 
  رشید پاک نیا ; فرج اله شهریاری ; رضا درویش زاده ; سعید ملک زاده
  بازدید: 16
  مقایسه کارایی کشاورزی حفاظتی و سنتی در کشت گیاه گندم 
  زهرا شریفی ; سید وحید اسلامی ; مجید جامی الاحمدی ; سهراب محمودی
  بازدید: 1
  تأثیر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و اجزای آن در چند رقم ارزن دم روباهی 
  مسعود خزاعی ; محمد گلوی ; مهدی دهمرده ; سید محسن موسوی نیک ; غلامرضا زمانی ; نفیسه مهدی نژاد
  بازدید: 1
  تاثیر بقایای گیاهان در دو نوع بافت خاک بر ویژگی‌های خاک و عملکرد ذرت رقم NS۶۴۰ در نظام کشاورزی کم شخم 
  عین اله حسامی ; محسن جهان ; مهدی نصیری محلاتی ; روزبه فرهودی
  بازدید: 1