دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی

خدیجه پویانسب; محمد بنایان اول; رضا قربانی; سارا سنجانی; فاطمه یعقوبی
تعداد مشاهده : 190 صفحه 263-282 PDF
تعداد مشاهده : 161 صفحه 283-298 PDF

بررسی تحمل به تنش یخ ‏زدگی در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.)

سیده محبوبه میرمیران; احمد نظامی; محمد کافی
تعداد مشاهده : 103 صفحه 299-315 PDF

تأثیر کود سبز و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea L.)

حامد جوادی; پرویز رضوانی مقدم; محمدحسن راشد محصل; محمدجواد ثقه‌الاسلامی
تعداد مشاهده : 146 صفحه 317-332 PDF
تعداد مشاهده : 92 صفحه 333-344 PDF

اثر فاصله بین ردیف بر معماری، عملکرد وش و کیفیت بذر ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.)

محمد مونیان اردستانی; فرشید قادری فر; ابراهیم زینلی; محمد حسین قربانی; مرتضی گرزین
تعداد مشاهده : 86 صفحه 435-446 PDF

اثر محلول‌‌پاشی با دود-آب و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های بوم‌شناختی فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.)

فریده نوروزی شهری; بابک غلامی; سعید جلالی هنرمند; فرزاد مندنی; محسن سعیدی
تعداد مشاهده : 175 صفحه 459-475 PDF

مصرف خاکی نانوکایتوزان بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه خارمریم (Silybum marianum) تحت تنش شوری

سارا صفی خانی; کورس خوشبخت; محمد رضا چایی چی; عباس امینی; بابک متشرع زاده
تعداد مشاهده : 83 صفحه 477-491 PDF

برآورد نیاز درجه- روز رشد مراحل فنولوژیک و رشد گل‌گاوزبان در تاریخ و تراکم‌های متفاوت

حدیث حسنوند; سید عطاءاله سیادت; عبدالمهدی بخشنده; محمدرضا مرادی تلاوت; عادل پشت‌دار
تعداد مشاهده : 102 صفحه 511-523 PDF