نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری 
رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; نباتی نباتی ; نوروززاده نوروززاده ; محمدآبادی محمدآبادی 1-12
بازدید: 928
مطالعه اثرات تداخلی تراکم های مختلف تاج خروس ) Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد سویا L.) Glycine max) 
سمائی سمائی ; زند زند ; دانشیان دانشیان 13-24
بازدید: 1118
میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش شوری در گندم 
صالحی صالحی ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 25-34
بازدید: 1345
اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر مقدار محصول و اجزاء عملکرد زیره سبز 
علیزاده علیزاده ; طاووسی طاووسی ; اینانلو اینانلو ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 35-42
بازدید: 929
مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae 
غزائیان غزائیان ; علیخانی علیخانی ; لکزیان لکزیان ; حق نیا حق نیا 43-54
بازدید: 751
تأثیر تلقیح ارقام لوبیا با باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی (R. legominosarum biovar phaseoli) بر عملکرد دانه و تثبیت نیتروژن در منطقه شهرکرد 
قاسمی پیر بلوطی قاسمی پیر بلوطی ; اله دادی اله دادی ; اکبری اکبری ; گل پرور گل پرور 55-66
بازدید: 976
کشت ارگانیک اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در واکنش به تنش آبی 
کوچکی کوچکی ; تبریزی تبریزی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 67-78
بازدید: 955
مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران 
کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; اصغری پور اصغری پور ; خداشناس خداشناس 79-88
بازدید: 943
تاثیر تنش خشکی و برگزدایی بر برخی خصوصیات کمی آویشن شیرازی، کاکوتی، آویشن باغی و کلپوره 
کوچکی ` کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; عزیزی عزیزی 89-106
بازدید: 1286
اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) 
موسوی موسوی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; رحیمیان رحیمیان ; قنبری قنبری ; بنایان بنایان ; راشد محصل راشد محصل 107-120
بازدید: 1067