نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

دیده‌بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد 
اشرافی اشرافی ; بنایان اول بنایان اول ; راشد محصل راشد محصل 121-134
بازدید: 869
بررسی دانش کشاورزی زیره‏کاران شهرستان سبزوار و برخی عوامل مؤثر بر آن‏ 
تبرائی تبرائی 135-142
بازدید: 940
ارزیابی درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی اسفرزه و پسیلیوم 
تبریزی تبریزی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; کوچکی کوچکی 143-150
بازدید: 903
بررسی ویژگی‌های جوانه زنی بذر گیاه جارو ((Kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده 
جامی الاحمدی جامی الاحمدی ; کافی کافی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 151-159
بازدید: 910
مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی قدیم و جدید با علف‌هرز یولاف ‌وحشی(Avena ludoviciana) 
زند زند ; کوچکی کوچکی ; رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی ; دیهیم فرد دیهیم فرد ; صوفی زاده صوفی زاده ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 160-174
بازدید: 863
ارزیابی تاثیر علف‌کش‌های مختلف روی دو واریته خارلته (Cirsium arvense L.) 
زند زند ; موسوی موسوی ; بیکی بیکی 175-181
بازدید: 922
دورة بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت در شرایط مشهد 
عباسپور عباسپور ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم 182-195
بازدید: 912
ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن 
کامکار کامکار ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم 196-207
بازدید: 874
تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطّر در بوم نظامهای زراعی ایران 
کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; نجفی نجفی 208-215
بازدید: 1185
ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان رشته‌های کشاورزی در ایران از اصول کشاورزی پایدار 
کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 216-228
بازدید: 989
اثر سطوح خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام دیم و آبی نخود در مشهد 
گلدانی گلدانی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم 229-239
بازدید: 842
بررسی اثر عمق کاشت و اندازه ریزوم بر رشد پایین زمینی گیاه هرز شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L . ) 
ولی الله پور ولی الله پور ; راشد محصل راشد محصل ; قنبری قنبری 240-250
بازدید: 785