نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی 
آل ابراهیم آل ابراهیم ; راشد محصل راشد محصل ; میقانی میقانی ; باغستانی باغستانی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; پهلوانی پهلوانی 201-210
بازدید: 903
بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی 
امامی امامی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; قدرت نما قدرت نما ; حافظیان حافظیان 211-220
بازدید: 898
بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گیاه زراعی جدید تاج خروس علوفه‌ای) (Amaranthus spp 
آینه بند آینه بند ; آقاسی زاده آقاسی زاده ; مسکر باشی مسکر باشی 221-228
بازدید: 943
تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در 
پارسا پارسا ; كوچكی كوچكی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; قائمی قائمی 229-238
بازدید: 885
تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش ۲,۴-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز 
پورطوسی پورطوسی ; راشد محصل راشد محصل ; پارسا پارسا ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; محمدوند محمدوند 239-248
بازدید: 905
ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی 
تبریزی تبریزی ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم 249-258
بازدید: 914
واکنش عملکرد و اجزای عملکردگندم 
تدین تدین ; امام امام 259-270
بازدید: 762
تأثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در چهار رقم سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor (L). Moench 
جوادی جوادی ; راشد محصل راشد محصل ; آذری نصرآباد آذری نصرآباد 271-280
بازدید: 736
اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک 
جهان جهان ; كوچكی كوچكی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; دهقانی پور دهقانی پور 281-290
بازدید: 857
مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی 
سلطانی سلطانی ; رحیم زاده خوئی رحیم زاده خوئی ; کوچکی کوچکی ; جوانشیر جوانشیر ; سلطانی سلطانی 291-300
بازدید: 815
تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis) 
صفاهانی صفاهانی ; کامکار کامکار ; زند زند ; باقرانی باقرانی ; باقری باقری 301-314
بازدید: 1005
اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بر کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد گل و مواد موثره همیشه بهار(Cale`ndula officinalis L. ) 
عامری عامری ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم 315-326
بازدید: 1070
اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) در کشت بهاره در جلگه رخ تربت حیدریه 
فاضلی كاخكی فاضلی كاخكی ; صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی ; زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی ; عزت احمدی عزت احمدی 327-332
بازدید: 973
آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در۹ منطقه از استان های خراسان شمالی،خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل سازی 
کامکار کامکار ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم 333-342
بازدید: 916
الگوهای زمانی و مکانی رشد ریشه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش غرقابی 
گنجعلی گنجعلی ; پالتا پالتا ; ترنر ترنر 343-356
بازدید: 838
اثرمقادیر و روش های قراردهی کود پتاسه در سامانه های مختلف خاک ورزی 
محلوجی محلوجی ; شهابی شهابی ; اسدی اسدی ; جعفری جعفری 357-366
بازدید: 1236