نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان 
عزت احمدی عزت احمدی ; نورمحمدی نورمحمدی ; قدسی قدسی ; کافی کافی 177-186
بازدید: 681
تنوع ژنتیکی صفات در لاین های حاصل از توده های بومی بزرک 
پولاد ساز پولاد ساز ; سعیدی سعیدی 187-193
بازدید: 907
اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم 
توکلی کاخکی توکلی کاخکی ; بهشتی بهشتی ; کاظمی کاظمی 194-202
بازدید: 903
اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه و دانه ارزن (Panicum miliaceum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) در کشت مخلوط 
توسلی توسلی ; قنبری قنبری ; احمدی احمدی ; حیدری حیدری 203-212
بازدید: 860
ارزیابی روش های مختلف خاک ورزی و مقدار بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در شرایط دیم 
فولادی وندا فولادی وندا ; آینه بند آینه بند ; نارکی نارکی 213-224
بازدید: 749
اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه 
فلاحی فلاحی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 225-243
بازدید: 687
انتقال مجدد در ژنوتیپ های گندم زمستانه و بینابین تحت شرایط مطلوب و کمبود رطوبت در آخر فصل رشد 
بحرینی بحرینی ; قائمی قائمی ; ناظری ناظری ; طاهری طاهری 244-251
بازدید: 734
مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علف‌های‌هرز در سطح باغ‌های میوه شهرستان خرم‌آباد 
موسوی موسوی ; سوری سوری ; زیدعلی زیدعلی ; آزادبخت آزادبخت ; غیاثوند غیاثوند 252-268
بازدید: 733
تأثیر اندازه چغندر و ارتفاع نگهداری آن روی ضایعات وزنی و قندی در طی نگهداری در سیلو 
بهزاد بهزاد ; بهزاد بهزاد ; شهیدی نوقانی شهیدی نوقانی 269-276
بازدید: 669
اثر سطوح مختلف سدیم کلرید بر ویژگی های جوانه زنی ۲۰ رقم گندم نان و ماکارونی 
بیژن زاده بیژن زاده ; شکوفا شکوفا ; امام امام 277-283
بازدید: 916
ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت متداول و مکانیزه در مزارع سیب زمینی استان آذربایجان شرقی 
ایزدخواه ایزدخواه ; تاجبخش تاجبخش ; حسن زاده حسن زاده 284-297
بازدید: 1012
پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: آنالیز ریسک 
نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; کوچکی کوچکی 298-307
بازدید: 897
اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان 
میرطاهری میرطاهری ; سیادت سیادت ; نجفی نجفی ; فتحی فتحی ; عالمی سعید عالمی سعید 308-314
بازدید: 921
عکس العمل ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف آبیاری در شرایط بیرجند 
بهدانی بهدانی ; جامی الاحمدی جامی الاحمدی 315-335
بازدید: 794
تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L. ) 
کوچکی کوچکی ; علیزاده علیزاده ; گنجعلی گنجعلی 336-346
بازدید: 723
اثر خاک‌ورزی، مدیریت پسمان‌ گندم و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت  PDF    دانلود : 5565
عبدالهی عبدالهی ; غدیری غدیری ; بحرانی بحرانی 347-358
بازدید: 908
بررسی پتانسیل دگرآسیبی اندامهای هوایی سویا (Glysine max)بر جوانه زنی و رشد اولیه چند گونه علف هرز 
الهی فرد الهی فرد ; راشد محصل راشد محصل 359-367
بازدید: 681
بهینه سازی عوامل مؤثر در انتقال ژن به وسیله آگروباکتریوم تومه فشینس به گوجه فرنگی 
جدی جدی ; داورانی علیانی داورانی علیانی ; فارسی فارسی 368-374
بازدید: 855
اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره 
موسوی فر موسوی فر ; بهدانی بهدانی ; جامی الاحمدی جامی الاحمدی ; حسینی بجد حسینی بجد 375-383
بازدید: 558
چکیده های انگلیسی کلیه مقالات را در فایل Pdf می توانید مشاهده فرمایید 
چکیده های انگلیسی چکیده های انگلیسی 21-40
بازدید: 796