دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم

توکلی کاخکی توکلی کاخکی; بهشتی بهشتی; کاظمی کاظمی

اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه

فلاحی فلاحی; رضوانی مقدم رضوانی مقدم; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علف‌های‌هرز در سطح باغ‌های میوه شهرستان خرم‌آباد

موسوی موسوی; سوری سوری; زیدعلی زیدعلی; آزادبخت آزادبخت; غیاثوند غیاثوند

اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان

میرطاهری میرطاهری; سیادت سیادت; نجفی نجفی; فتحی فتحی; عالمی سعید عالمی سعید

تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L. )

کوچکی کوچکی; علیزاده علیزاده; گنجعلی گنجعلی

اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره

موسوی فر موسوی فر; بهدانی بهدانی; جامی الاحمدی جامی الاحمدی; حسینی بجد حسینی بجد