نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum)) 
یزدانی بیوکی یزدانی بیوکی ; خزاعی خزاعی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; آستارایی آستارایی 738-746
بازدید: 798
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی 
پورامیر پورامیر ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; کوچکی کوچکی ; قربانی قربانی 747-757
بازدید: 836
اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) 
خرم دل خرم دل ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; قربانی قربانی 758-766
بازدید: 895
اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa) 
اکبر نژاد اکبر نژاد ; آستارایی آستارایی ; فتوت فتوت ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 767-771
بازدید: 701
بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum) 
سهیلی سهیلی ; نظامی نظامی ; خزاعی خزاعی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 772-783
بازدید: 661
جذب برخی عناصر غذایی تحت تأثیر میکوریزا، سطوح مختلف روی و تنش خشکی در ذرت 
ساجدی ساجدی ; اردکانی اردکانی ; ساجدی ساجدی ; بهرامی بهرامی 784-791
بازدید: 1268
بررسی اثر نوع و روش کاربرد زیرشکن در دو سال متوالی بر آب مصرفی و افزایش کمی و کیفی محصول پنبه رقم ساحل 
نوروزیه نوروزیه ; رضایی رضایی ; قربانی نصر آباد قربانی نصر آباد 792-803
بازدید: 646
بررسی ممانعت از نیتریفیکاسیون توسط ترشحات ریشه ای و موادگیاهی گراس Brachiaria humidicola 
سوری سوری ; عرب عرب ; نیومن نیومن 804-811
بازدید: 916
بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L. ) 
حسین پناهی حسین پناهی ; حسینی حسینی ; پورامیر پورامیر ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 812-817
بازدید: 996
اثر شوری بر جوانه‌زنی سه گونه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)، کاسنی (Cichorium intybus L.) و کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) 
ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی 818-823
بازدید: 1178
تأثیر نیتروژن و تراکم کاشت روی برخی ویژگی های رشد، عملکرد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (L. Mentha piperita) 
ایزدی ایزدی ; احمد وند احمد وند ; اثنی عشری اثنی عشری ; پیری پیری 824-836
بازدید: 924
اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشکی در مرحلۀ جوانه زنی و رشد اولیۀ گیاهچۀ ذرت (Zea mays L.) 
علی علی ; اسلامی اسلامی ; بهدانی بهدانی ; جامی الاحمدی جامی الاحمدی 837-844
بازدید: 947
تأثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج هیبرید بهار 
نحوی نیا نحوی نیا ; بابازاده بابازاده ; صبوری صبوری 845-854
بازدید: 812
بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظتآهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلا 
مظاهری نیا مظاهری نیا ; آستارایی آستارایی ; فتوت فتوت ; منشی منشی 855-861
بازدید: 665
بررسی تحمل به خشکی در ۱۶ ژنوتیپ گلرنگ Carthamus tinctorius L)) 
عظیم زاده عظیم زاده 862-870
بازدید: 631
اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) 
سرابی سرابی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; نظامی نظامی ; راشد محصل راشد محصل 871-877
بازدید: 761