دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی‌(Althea officinalis L.)

رستم یزدانی بیوکی; پرویز رضوانی مقدم
تعداد مشاهده : 1004 صفحه 1-10 PDF

اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L

ریحانه فرشید; غلامرضا زمانی; محمد علی بهدانی; احسان صحرایی
تعداد مشاهده : 773 صفحه 18-24 PDF
تعداد مشاهده : 954 صفحه 33-42 PDF

ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

زینب خراسانی; احمد نظامی; مهدی نصیری محلاتی; علی اصغر محمدآبادی
تعداد مشاهده : 850 صفحه 43-52 PDF

بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین

محمد آدینه ای; محمد بازوبندی; رضا قربانی; کمال حاج محمدنیا قالی باف
تعداد مشاهده : 705 صفحه 53-63 PDF

اثر تراکم بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط

فاطمه حسن زاده اول; علیرضا كوچكی; حمیدرضا خزاعی; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 998 صفحه 75-83 PDF

تنوع ژنتیکی توتون‌های شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

حمید حاتمی ملکی; قاسم كریم‌زاده; رضا درویش زاده; رضا علوی
تعداد مشاهده : 827 صفحه 100-106 PDF
تعداد مشاهده : 808 صفحه 107-115 PDF
تعداد مشاهده : 2112 صفحه 116-124 PDF

استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط

علی اصغر چیت بند; رضا قربانی; محمدحسن راشد محصل; احمد زارع فیض آبادی; مجید عباسپور
تعداد مشاهده : 737 صفحه 125-132 PDF
تعداد مشاهده : 881 صفحه 150-162 PDF

ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از کلسیم و پتاسیم در گیاه دارویی زنیان

سمیه میرزایی; اصغر رحیمی; حسین دشتی; شهاب مداح حسینی
تعداد مشاهده : 1275 صفحه 189-197 PDF
تعداد مشاهده : 3148 صفحه 207-213 PDF
تعداد مشاهده : 1085 صفحه 225-239 PDF
تعداد مشاهده : 1329 صفحه 240-246 PDF
تعداد مشاهده : 1188 صفحه 247-255 PDF