دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی‌(Althea officinalis L.)

رستم یزدانی بیوکی; پرویز رضوانی مقدم

اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L

ریحانه فرشید; غلامرضا زمانی; محمد علی بهدانی; احسان صحرایی

ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

زینب خراسانی; احمد نظامی; مهدی نصیری محلاتی; علی اصغر محمدآبادی

بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین

محمد آدینه ای; محمد بازوبندی; رضا قربانی; کمال حاج محمدنیا قالی باف

تنوع ژنتیکی توتون‌های شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

حمید حاتمی ملکی; قاسم كریم‌زاده; رضا درویش زاده; رضا علوی

استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط

علی اصغر چیت بند; رضا قربانی; محمدحسن راشد محصل; احمد زارع فیض آبادی; مجید عباسپور

ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از کلسیم و پتاسیم در گیاه دارویی زنیان

سمیه میرزایی; اصغر رحیمی; حسین دشتی; شهاب مداح حسینی