دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش

ندا‌‌ صفدری‌منفرد; ایرج ‌اله‌دادی; محمد‌علی ‌باغستانی; حمید ایران نژاد; اسكندر زند

گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو

فاطمه كیخا آخر; عبدالرضا باقری; نسرین مشتاقی; احمد نظامی

بررسی تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سیاه دانه

كیوان فتحی امیرخیز; حشمت امیدی; سیاوش حشمتی; لیلا جعفرزاده

ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت

علیرضا كوچكی; زینت برومند رضازاده; مهدی نصیری محلاتی; سرور خرم دل

اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum)

ابراهیم ایزدی دربندی; مهدی محمدیان; عبدالجلیل یانق; هادی زرقانی

واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت به کاربرد خاک مصرف و محلول پاشی

مریم غفاری ملایری; غلامعلی اكبری; آرش محمدزاده

ارزیابی مراحل فنولوژیک و عملکرد رقم‌های مختلف سویا تحت شرایط کم‌آبیاری

جاسم امینی‌فر; غلامرضا محسن‌آبادی; محمدحسن بیگلویی; حبیب‌الله سمیع‌زاده

اثر آبیاری تکمیلی بر رشد و عملکرد گندم دیم

مریم تاتاری; ملک مسعود احمدی; رضا عباسی علی کمر