نویسنده = آستارائی آستارائی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 1-10

10.22067/gsc.v6i1.1170

ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ آستارائی آستارائی؛ سرچشمه پور سرچشمه پور


2. تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 195-206

10.22067/gsc.v4i2.1261

احمدی احمدی؛ آستارائی آستارائی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کشاورز کشاورز


3. تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk)

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 245-254

10.22067/gsc.v3i2.1308

خندان خندان؛ آستارائی آستارائی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ فتوت فتوت