نویسنده = آقاجانزاده آقاجانزاده
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 49-58

10.22067/gsc.v6i1.1175

تکاسی تکاسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ آقاجانزاده آقاجانزاده؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد