نویسنده = فتوت فتوت
تعداد مقالات: 3
1. اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa)

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 767-771

10.22067/gsc.v8i5.8018

علی رضا آستارایی؛ آستارایی آستارایی؛ فتوت فتوت؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


2. بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظتآهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلا

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 855-861

10.22067/gsc.v8i5.8029

مظاهری نیا مظاهری نیا؛ آستارایی آستارایی؛ فتوت فتوت؛ منشی منشی


3. تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk)

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 245-254

10.22067/gsc.v3i2.1308

خندان خندان؛ آستارائی آستارائی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ فتوت فتوت