نویسنده = جعفری جعفری
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 536-545

10.22067/gsc.v15i3.45990

فاطمه احمدی دانا؛ محمدنبی غیبی؛ محمدرضا اردکانی؛ فرزاد پاکنژاد


2. تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 34-41

10.22067/gsc.v8i1.7388

جعفری جعفری؛ اردکانی اردکانی؛ دری دری؛ قنبری قنبری؛ نبی ایلکایی نبی ایلکایی؛ ایلکایی ایلکایی


3. اثرمقادیر و روش های قراردهی کود پتاسه در سامانه های مختلف خاک ورزی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 357-366

10.22067/gsc.v5i2.1142

محلوجی محلوجی؛ gorban نور محمدی؛ اسدی اسدی؛ جعفری جعفری