نویسنده = بهشتی بهشتی
تعداد مقالات: 4
1. اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 194-202

10.22067/gsc.v8i2.7517

توکلی کاخکی توکلی کاخکی؛ بهشتی بهشتی؛ کاظمی کاظمی


2. بررسی اثر تراکم و نسبت‌های مختلف کشت بر عملکرد دانه و بیوماس در کشت مخلوط سورگوم دانه‌ای و لوبیا چیتی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 167-176

10.22067/gsc.v8i1.7407

بهشتی بهشتی؛ سلطانی سلطانی؛ صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی


4. ارزیابی آزمونهای قدرت بذر جهت تعیین کیفیت بذر یونجه

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 25-34

10.22067/gsc.v3i1.1289

توکلی کاخکی توکلی کاخکی؛ بهشتی بهشتی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی