نویسنده = محمد کافی
تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 69-74

10.22067/gsc.v8i1.7394

محمد کافی؛ حمیدرضا خزاعی؛ سمیرا صبوری راد


اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 335-342

10.22067/gsc.v6i2.2440

سید مسعود ضیایی؛ محمد کافی؛ حمیدرضا خزاعی؛ جواد شباهنگ؛ محمدرضا سلیمانی


بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 83-94

10.22067/gsc.v4i1.1320

رضا عباسی علی کمر؛ اسداله حجازی؛ غلامعلی اکبری؛ محمد کافی؛ اسکندر زند


اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 219-232

10.22067/gsc.v3i2.1306

محمد جواد ثقه الاسلامی؛ محمد کافی؛ اسلام مجیدی؛ قربان نورمحمدی؛ فرخ درویش؛ علی قاضی زاده


جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی جوانه‌زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 263-276

10.22067/gsc.v3i2.1310

علی قنبری؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد کافی؛ مهدی راستگو


گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) .

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 103-122

10.22067/gsc.v3i1.1296

علی گنجعلی؛ محمد کافی؛ عبدالرضا باقری؛ فرج اله شهریاری احمدی


واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 43-52

10.22067/gsc.v1i1.1200

محمد مشعوف؛ محمدعلی اسماعیلی آزاد گله؛ ناد علی بابائیان جلودار؛ محمد کافی


اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز

دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 53-60

10.22067/gsc.v1i1.1201

محمودرضا نبی زاده مرو دست؛ محمد کافی؛ محمدحسن راشد محصل


مقایسه شاخصهای رشدی و تجمع سدیم و پتاسیم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری

دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 71-80

10.22067/gsc.v1i1.1203

محمدحسین صابری؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد کافی