نویسنده = علی اصغر محمد آبادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر تاریخ نشاکاری بر شاخص‌های رشد و عملکرد علوفه ذرت (Zea mays L.) در منطقه مشهد

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 137-145

10.22067/gsc.v12i1.36650

محمد غیاث آبادی؛ محمد خواجه حسینی؛ علی اصغر محمد آبادی


2. بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونههای علفهرز

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 685-693

10.22067/gsc.v9i4.13276

قدریه محمودی؛ علی قنبری؛ علی اصغر محمد آبادی


3. تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 9، شماره 1، بهار 1390، صفحه 50-59

10.22067/gsc.v9i1.10494

احسان عیشی رضایی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمید رضا خزاعی؛ علی اصغر محمد آبادی