نویسنده = سعید خاوری خراسانی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 171-178

10.22067/gsc.v11i1.24127

شیرین قاضیان تفریشی؛ امیر آینه بند؛ حسین توکلی؛ سعید خاوری خراسانی؛ محمد جلینی


3. بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.)

دوره 9، شماره 1، بهار 1390، صفحه 103-113

10.22067/gsc.v9i1.10502

محمد گلباشی؛ محسن ابراهیمی؛ سعید خاوری خراسانی؛ محمدحسین صبور