نویسنده = سعید ملک زاده شفارودی
تعداد مقالات: 2
1. تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم (Myriophyllum spp.) مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 583-592

10.22067/gsc.v11i4.32655

رباب قهرمان زاده؛ سید حسن مرعشی؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ رنه اسمالدرز؛ کلمنس ون دی ویل؛ فرج اله شهریاری احمدی


2. بررسی عملکرد دانه، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب رقم‌های خارجی و توده‌های بومی گلرنگ

دوره 9، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 182-189

10.22067/gsc.v9i2.10992

محمود قربانزاده نقاب؛ سید حسن مرعشی؛ فرج الله شهریاری احمدی؛ سعید ملک زاده شفارودی