نویسنده = غلامعباس اکبری
تعداد مقالات: 3
2. بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌های حاصل از آن

دوره 9، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 242-247

10.22067/gsc.v9i2.10999

هنگامه عطاردی؛ حمید ایران نژاد؛ امیر حسین شیرانی‌راد؛ رضا امیری؛ غلامعباس اکبری