نویسنده = مرجان قائمی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 11-18

10.22067/gsc.v10i3.17807

سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا آستارایی؛ مرجان قائمی؛ پریسا میرحسینی؛ حسین زارع


2. بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 348-355

10.22067/gsc.v9i3.11966

سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا آستارایی؛ مرجان قائمی؛ پریسا میرحسینی