نویسنده = مریم جهانی کندری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 468-475

10.22067/gsc.v10i3.17664

مریم جهانی کندری؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم


2. مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 301-309

10.22067/gsc.v9i3.11959

مهدی نصیری محلاتی؛ مریم جهانی کندری؛ زینت برومند رضازاده