نویسنده = مهدی راستگو
تعداد مقالات: 7
2. بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 380-391

10.22067/gsc.v14i2.41073

قدریه محمودی؛ علی قنبری؛ مهدی راستگو؛ مصطفی قلی زاده؛ ایرج طهماسبی


3. اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 287-297

10.22067/gsc.v13i2.28832

زهرا سلیمانپور نقیبی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی راستگو؛ مهدی پارسا؛ احمد اصغرزاده


6. ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 270-276

10.22067/gsc.v10i2.16038

مهدی راستگو؛ محمد حسن راشد محصل؛ حمیدرضا کاووسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ اسکندر زند


7. تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 606-614

10.22067/gsc.v9i4.13238

آرش پاکمهر؛ مهدی راستگو؛ فرید شکاری؛ جلال صبا؛ اسماعیل زنگانی