نویسنده = الهام عزیزی
تعداد مقالات: 4
1. واکنش برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توده‌های مرزه به سطوح تنش شوری و برگ‌زدایی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 605-615

10.22067/gsc.v17i4.79081

فاطمه مجیدی؛ الهام عزیزی؛ منصوره کرمانی؛ عباس ابهری


2. ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 554-566

10.22067/gsc.v12i4.45136

الهام عزیزی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی