نویسنده = علی کمندی
تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 21-36

10.22067/gsc.v14i1.21453

علی کمندی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

10.22067/gsc.v11i3.29743

علی کمندی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ سیدابوالفضل جوادیان


بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها برای ارزیابی تحمل به سرما در ارقام چغندرقند

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 465-472

10.22067/gsc.v8i3.7764

کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ احمد نظامی؛ علی کمندی


بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 371-382

10.22067/gsc.v6i2.2444

علی کمندی؛ احمد نظامی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی