نویسنده = علی اصغری
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی پایداری ژنتیکی برخی از صفات زراعی هیبریدهای سیب‌زمینی تحت شرایط آب و هوایی مختلف

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 241-253

10.22067/gsc.v17i2.69722

شیوا محمدنیا؛ علی اصغری؛ داوود حسن پناه؛ رحمت الله کریمی زاده؛ علی اکبر شکوهیان


2. مطالعه تأثیر تنش کادمیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان تجمع این عنصر در جو

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 751-765

10.22067/gsc.v12i4.24913

محسن سعدلوپاریزی؛ علی اصغری؛ عبدالرضا اخگر


3. ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از تجزیه به عامل ها

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 593-607

10.22067/gsc.v11i4.32657

علی اصغری؛ یاور درگاهی؛ علی رسول زاده؛ مریم احمدیان