نویسنده = اسفندیار فاتح
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه‌ی شاخص‌های کارایی نیتروژن در کلزا تحت تأثیر کود سبز و منابع مختلف نیتروژن

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 413-424

10.22067/gsc.v15i2.51733

خاتون دبیقی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند