نویسنده = بهمن پاسبان اسلام
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک چهار رقم کلزای بهاره

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 807-819

10.22067/gsc.v16i4.70532

حمید محمدی؛ رقیه جوادزاده؛ بهمن پاسبان اسلام؛ لاله پرویز


4. تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های مختلف کلزای پاییزه (Brassica napus L.)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 914-924

10.22067/gsc.v15i4.58356

رضا خانی؛ امیر رضا صادقی بختوری؛ بهمن پاسبان اسلام؛ وحید سرابی


5. واکنش شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ‌های پیاز (Allium cepa L.)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 766-785

10.22067/gsc.v13i4.33466

موسی ایزدخواه شیشوان؛ مهدی تاجبخش شیشوان؛ جلال جلیلیان؛ بهمن پاسبان اسلام