نویسنده = امیر فتوت
تعداد مقالات: 3
1. تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 221-240

10.22067/gsc.v17i2.68973

ولی فیضی اصل؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ امیر لکزیان؛ جعفر جعفرزاده


2. بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 494-510

10.22067/gsc.v15i3.38360

ولی فیضی اصل؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ امیر لکزیان؛ میر احمد موسوی شلمانی


3. تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 658-664

10.22067/gsc.v12i4.45149

مجتبی خطبایی؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت