نویسنده = علی قنبری
تعداد مقالات: 10
2. بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 380-391

10.22067/gsc.v14i2.41073

قدریه محمودی؛ علی قنبری؛ مهدی راستگو؛ مصطفی قلی زاده؛ ایرج طهماسبی


3. ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea mays L.)

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 118-126

10.22067/gsc.v12i1.36648

قدریه محمودی؛ علی قنبری؛ فرزاد حسین پناهی


4. مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 45-53

10.22067/gsc.v11i1.24060

عبدالرضا احمدی؛ محمد حسن راشد محصل؛ حمید رضا خزاعی؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ سیدکریم موسوی


5. تأثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس(Cuscuta campestris)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 311-320

10.22067/gsc.v10i2.16181

علی قنبری؛ مهدی افشاری؛ سجاد میجانی


6. بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونههای علفهرز

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 685-693

10.22067/gsc.v9i4.13276

قدریه محمودی؛ علی قنبری؛ علی اصغر محمد آبادی


9. اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.)

دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 107-120

10.22067/gsc.v2i1.1168

سید کریم موسوی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حمید رحیمیان؛ علی قنبری؛ محمد بنایان اول؛ محمد حسن راشد محصل


10. بررسی تداخل گندم و علفهای هرز در شرایط مزرعه ای

دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 109-120

10.22067/gsc.v1i1.1206

حمید صالحیان؛ علی قنبری؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ اسلام مجیدی