نویسنده = گودرز احمدوند
تعداد مقالات: 5
1. بررسی توانایی تحمل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 726-734

10.22067/gsc.v10i4.20383

بیژن سعادتیان؛ فاطمه سلیمانی؛ گودرز احمدوند؛ سمیه وجدانی آرام


2. اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 19-29

10.22067/gsc.v10i3.17826

اکرم مهدی زاده؛ محمد علی ابوطالبیان؛ جواد حمزه یی؛ گودرز احمدوند؛ رعنا موسوی


3. مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 247-255

10.22067/gsc.v10i1.14525

مهدی غفاری؛ گودرز احمدوند؛ محمدرضا اردکانی؛ نرگس کشاورز؛ ایمان نادعلی