کلیدواژه‌ها = غالبیت
تعداد مقالات: 4
1. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها در شرایط کم‌آبی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 389-398

10.22067/gsc.v15i2.51405

مریم درانی نژاد؛ قاسم محمدی نژاد؛ روح اله عبدالشاهی


2. بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 53-63

10.22067/gsc.v10i1.14400

محمد آدینه ای؛ محمد بازوبندی؛ رضا قربانی؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف


4. بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونههای علفهرز

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 685-693

10.22067/gsc.v9i4.13276

قدریه محمودی؛ علی قنبری؛ علی اصغر محمد آبادی