کلیدواژه‌ها = کلرید سدیم
تعداد مقالات: 6
1. اثر پیش‌تیمار با اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه کنجد در شرایط تنش شوری

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 735-746

10.22067/gsc.v15i4.38712

حسین صفری؛ شهاب مداح حسینی؛ آرمان آذری؛ محمد حشمتی رفسنجانی


4. مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی(خرم و موبیل) تحت تنش شوری

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 834-840

10.22067/gsc.v12i4.29254

محسن سبک خیز؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ امین میرشمسی کاخکی


5. تأثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 107-120

10.22067/gsc.v11i1.24085

نیر اعظم خوش خلق سیما؛ رمضانعلی علی تبار؛ مهله اقبالی نژاد؛ پریسا بابازاده؛ سارا طالع احمد


6. بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی‌(Althea officinalis L.)

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-10

10.22067/gsc.v10i1.14368

رستم یزدانی بیوکی؛ پرویز رضوانی مقدم