کلیدواژه‌ها = پتانسیل آب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L.

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 522-531

10.22067/gsc.v10i3.17800

راهله رهباریان؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ علی گنجعلی؛ عبدالرضا باقری؛ فرزانه نجفی


2. خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 33-42

10.22067/gsc.v10i1.14397

حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ حمید رضا عشقی‌زاده؛ شهرام ریاحی‌نیا؛ کورش شجاعی