کلیدواژه‌ها = وزن خشک برگ
تعداد مقالات: 4
2. بررسی روابط آلومتریک بین سطح‌برگ و تعدادی از صفات رویشی در ذرت رقم سینگلکراس 704

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 354-368

10.22067/gsc.v14i2.40365

ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ محمد خادم پیر


3. تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی چای‌کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 185-199

10.22067/gsc.v14i1.37358

راحله افشارمنش؛ اصغر رحیمی؛ بنیامین ترابی؛ عبدالرضا اخگر


4. اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 200-207

10.22067/gsc.v11i1.24130

امیر احمدی آغ تپه؛ احمد قنبری؛ علیرضا سیروس مهر؛ براتعلی سیاه سر؛ محمدرضا اصغری پور