کلیدواژه‌ها = عملکرد روغن
تعداد مقالات: 6
2. بررسی تأثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ارقام کنجد در کرج

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 821-831

10.22067/gsc.v16i4.70220

زینب کریمی؛ مجید آقاعلیخانی؛ مجید غلامحسینی


3. همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم‌آبی و بدون تنش

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 646-664

10.22067/gsc.v14i4.41019

احمد اسماعیلی؛ سید سجاد سهرابی؛ سیده زهرا حسینی؛ رضا نامداریان؛ داریوش گودرزی


4. ارزیابی پاسخ ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به دو فصل کاشت پاییزه و بهاره

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392

10.22067/gsc.v11i3.29755

امیرحسین شیرانی راد؛ حمید رضا جبّاری؛ عباس دهشیری


5. اثر کم آبیاری و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه گلرنگ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 774-780

10.22067/gsc.v10i4.20388

مجید نوروزی؛ سید عبدالرضا کاظمینی