کلیدواژه‌ها = پروتئین دانه
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر مدیریت بستر کاشت و میزان کاشت بذر بر کنترل علف‌های هرز، رشد و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 797-806

10.22067/gsc.v16i4.69146

شیدا جعفربیگی؛ احسان اله زید علی؛ روح اله مرادی؛ یاسر علی زاده


3. اثر زمان محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی نانو بر صفات کمی و کیفی در 18 ژنوتیپ گندم دوروم دیم

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 97-112

10.22067/gsc.v16i1.59050

یحیی فیروزی شاهعلی بگلو؛ حسن فیضی؛ اصغر مهربان؛ مسعود علی پناه